משרד החינוך אגף חברה ורוח - היסטוריה בחינוך הממלכתי דתי המזכירות הפדגוגית אגף חברה ורוח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מסמך הליבה לתכנית לימודים
 

מדינת ישראל מתאפיינת בחברה רב תרבותית המתבטאת בהבדלי דת, לאום, חברה ותרבות. בגלל מציאות זו, יש למסמך ליבה משותפת לתוכניות הלימודים בהיסטוריה שני תפקידים חשובים:

  1. להוות חוליה מקשרת בין כל אזרחי המדינה באמצעות יצירת תשתית היסטורית תרבותית וערכית משותפת.
  2. יצירת מכנה משותף בסיסי, בתחומי הידע, הערכים והמיומנויות, תאפשר לבוגר מערכת החינוך שוויון הזדמנויות להשתלב כאזרח בחברה הישראלית ובעולם התרבותי.

מאפייני הליבה להוראת ההיסטוריה במערכת החינוך הישראלית

תכנית הליבה בלימודי ההיסטוריה תכלול: ידע, ערכים ומיומנויות ותהווה מכנה משותף לתוכניות הלימודים במגזרים השונים. הליבה תהווה מרכיב הכרחי בכתיבת תכניות לימודים בהיסטוריה מכאן ואילך.

תכנית הליבה אינה סותרת את עיקרון האוטונומיה של כל זרם במערכת החינוך. כל מגזר ידגיש וירחיב את לימודי ההיסטוריה בנושאים החשובים לזהותם של הלומדים במסגרת הנושאים הייחודיים של כל מגזר.

 

מסמך הליבה לתכניות הלימודים בהיסטוריה

מסמך ההלימה

מסמך ההלימה לתלמידים עולים


 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/08/2018    

עדכוני rss