education - חינוך אוח - לומדים מרחוק פורטל עובדי הוראה פורטל תלמידים פורטל הורים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אלנט
 

אתר חברת אלנט מאושר על ידי משרד החינוך לפעילות בבתי הספר במקצועות: מתמטיקה ואנגלית המשלבים למידה סינכרונית ואסינכרונית, ולמידה יחידנית.  להלן מאגר תכני הלימוד במתמטיקה לפי שכבות גיל:

תכני לימוד – כתה ג

תכני לימוד – כתה ד

תכני לימוד – כתה ה

תכני לימוד – כתה ו

תכני לימוד – כתה ז-ח

 

לידיעת מנהלי בתיה"ס וצוותי המורים

במידה וקיים מצב שבו יש היעדרות גדולה של תלמידים וחשש לסגירת בית הספר בעקבות אירוע חירום, יש לפנות למפקח התקשוב במחוז בקישור: דפי קשר- אגף טכנולגויות מידע, לקבלת הנחיות להערכות המורים ולקבלת הרשאות כניסה לתלמידים.

הרשאות הכניסה תהיינה פעילות רק במידה והתקבלה החלטה של משרד החינוך לסגירה זמנית של המוסד החינוכי.

 
 
 
      תאריך עדכון אחרון:  26/01/2014  

עדכוני rss