education - חינוך פיתוח מקצועי לעו''ה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה התמחות וכניסה להוראה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   
 
 
 
 
 
 
 
 
פיתוח מקצועי הלכה ומעשה
 

בחלק זה של האתר ניסינו לרכז תחת קורת גג אחת מאמרים ומחקרים בולטים בתחום הפיתוח המקצועי לצד "דוגמאות מהשטח" - יישום עקרונות תיאורטיים כפי שבאו לידי ביטוי במרכזי הפסג"ה, בבתי הספר ובמוסדות האקדמיים, בבחינת "מהים הכללי וטיפה משלי"...


על מנת להקל על איתור החומרים השונים קבצנו אותם לחמישה תחומים, כאשר בתחילה תוצג "ההלכה" ובהמשך – "המעשה"

 פיתוח מקצועי - כללי

 

 הערכת מורים 

 

 מורי מורים

 

 העצמת מורים

 

 מתודולוגיה בפיתוח מקצועי

 


נתקלתם במאמר/מחקר מעניין באחד הנושאים לעיל? חווית יישום ייחודי ומעניין באחד ממוסדות הפיתוח המקצועי? נודה אם תביא אותו לעיוננו ואנו נשתף בידע את כלל עובדי ההוראה.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/07/2019  

עדכוני rss