education - חינוך השאלת ספרי לימוד
 
 
 
 
 
בהמשך להחלטת הממשלה לאשר את פרק החינוך של דו"ח טרכטנברג ובעקבות תיקון מספר 7 לחוק השאלת ספרי לימוד, לפיו, החל משנה"ל התשע"ה, תחייב תכנית ההשאלה את כלל בתי הספר ולא תהיה מוגדרת כתכנית רשות


חוזרי מנכ"ל הנוגעים לתכנית להשאלת ספרי לימוד:

 

  התכנית להשאלת ספרי לימוד תשע"ט 


 

להלן סעיפי ההודעות בחוזר המיוחד בנושא ספרי לימוד:


 

6.3-2 בחירת רשימת ספרים וחומרי לימוד לשנת הלימודים התשע''ט
 

6.3-17 חוזר מנכ"ל בנושא כתיבה בספרי לימוד


 


 

הצטרפו לפרויקט השאלת ספרים - לצפייה בסרטון לחצו כאן

שימו לב: בכל שאלה בנושא השאלת ספרי לימוד יש לפנות אל הרפרנטים המחוזיים


 


 

      תאריך עדכון אחרון:  03/01/2020    

עדכוני rss