education - חינוך שירות לאומי
 
 
   
 
 
 
 
 
 
מועדוניות רווחה וחינוך פנימייתי
 

מועדוניות רווחה

 

מועדוניות המיועדות לילדים ממשפחות מצוקה. מטרת המועדוניות היא להוציא את הילד מהבית למשך שעות אחה"צ, ולהיות עבור הילד בית חם.
הבנות משרתות במועדונית במשך שעות אחה"צ הילדים מגיעים למועדונית לארוחת צהרים חמה, מקבלים עזרה בש"ב ומשחקים. בנות השירות מהוות אוזן קשבת ומשמשות כמדריכות חברתיות.

 

מוסדות חינוך פנימייתיים

השתלבות בצוות ההדרכה המוסדי, בתכנית החינוכית, הדרכה חברתית של קבוצות, ליווי אישי וטיפול בבעיות הפרט של החניך. המסגרות הקיימות: בתי ילד, פנימיות,כפרי ילדים ונוער, מפתן.

 

  • בתי ילד

בית לילדים ממשפחות מצוקה אשר הוצאו מבתיהם ע"י לשכות הרווחה, ישנם בתי ילד המורכבים ממשפחתונים לילדים ומפנימיה לבוגרים, בכל משפחתון גרים כ- 10 ילדים, חלקם אחים, זוג הורים ובת שירות.

תפקיד הבת: עזרה להורים באירגון פעילויות הקשורות לבית כמו: דואר, ליווי ילד לקופ"ח, ימי הולדת, וכו'. בקשר עם הילדים ומשמשת כאחות בוגרת.

 

  • פנימיות

 בפנימיה נמצאים נוער בגילאי 13-18, אם בית ובנות שירות, כל בת מדריכה קבוצה של 15 ילדים ואחראית על ליווים במהלך היום, השכמה, תפילה, ארוחת בוקר, סיוע בשיעורי בית, קשר וליווי אישי, פעילויות חברתיות, השכבה וכיבוי אורות.
הפעילות אינטנסיבית ודורשת שעות עבודה רבות במהלך היום.
הבנות מלוות ומתודרכות ע"י צוות מקצועי המגורים במקום (למעט בתי-ילד חילוניים שבהם המגורים בדירת שירות).

 

  • כפרי נוער         

מסגרת פנימייתית לבני נוער בגילאי תיכון, המורכבת מאוכלוסיית מצוקה וכוללת אחוז ניכר של עולים חדשים (בעיקר יוצאי אתיופיה). בנות השירות מדריכות קבוצות נוער בנות כ- 15 חניכים ואחראיות על פעילויות חברתיות, ליווי אישי של החניכים, השכמה, עזרה בשיעורי בית, סיוע לימודי וליווי אישי.
הפעילות נמשכת לאורך כל שעות היממה, פעילות אינטנסיבית.

הכישורים המומלצים: סבלנות, רגישות, שמחת חיים, סמכותיות, יכולת תקשורת עם בני נוער, חום ואהבה.

 

  • מפת"ן 

מסגרת חינוכית לנוער שנפלט מכל מוסדות החינוך הפורמלי עקב הפרעות התנהגות ובעיות בלימודים. כל תלמיד רוכש ידע בסיסי ומקצוע על פי יכולתו. בנות השירות מלוות חברתית וריגשית את התלמידים ומסייעות בלימודים. מסגרת יומית (לא פנימייה).

הכישורים המומלצים: בנות אסרטיביות ובעלות נוכחות.

 
 
 
      תאריך עדכון אחרון:  15/06/2014  

עדכוני rss