education - חינוך שירות לאומי
 
 
   
 
 
 
 
 
 
עמותות השירות הלאומי
 


במגזר הממלכתי דתי:

 

האגודה להתנדבות בישראל

רח' נורוק 3, ירושלים 96109 ת"ד 7480

02-6521140

02-6521149

האגודה להתנדבות
בישראל

בת עמי

רח' גואטמלה 22, ירושלים

02-5411333

02-6413089

בת עמי

עמינדב – אגודה תורנית להתנדבות

רח' כנפי נשרים 15, ירושלים

02-6231059

02-6231491

עמינדב

שיל"ת - שלומית

מנחם בגין 16, ת.ד.1738, רמת גן 52117

03-6129202

03-6129402

שלומית

חיבור חדש

 

1700555897

 

חיבור חדש

אופק

כפר הנוער בן שמן

1800699699

08-9146727

אופק

במגזר הממלכתי:

שלומית

מנחם בגין 16, ת.ד.1738, רמת גן 52117

03-6129202

03-6129402

שלומית

ענף שלם - האגודה להתנדבות בישראל

רח' נורוק 3, ירושלים 96109 ת"ד 7480

02-6521140

02-6521149

ענף שלם - האגודה להתנדבות
בישראל

של"י - שירות לאומי ישראלי - בת עמי

של"י

 

 

 

 

 

חיבור חדש

 

1700555897

 

חיבור חדש

אופק

כפר הנוער בן שמן

1800699699

08-9146727

אופק


 
 
 
      תאריך עדכון אחרון:  28/02/2019  

עדכוני rss