שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
התעללות ופגיעה מינית - מדיניות
 

החוק והנוהל

חוזרי מנכ"ל

חוזר מנכ"ל אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון, ע"ה/8 (ב), ניסן התשע"ה, אפריל 2015

 

 

חובת הדיווח על עברה בקטין על פי חוק וחקירת תלמידים כקורבנות וכעדים, תשס"ט/3(ב), נובמבר 2008

התמודדות מערכת החינוך עם פגיעות עובדי הוראה בתלמידים, תשס"ג/6(ב), פברואר 2003.

מניעת אלימות במשפחה - חובת היידוע, חוזר תשס"ג/4(ב), 2002


התמודדות מערכת החינוך עם פגיעה מינית של תלמידים בתלמידים, תשס/2(א), 1999.   

 

  חובת הדיווח על עברה בקטין על פי חוק וחקירת תלמידים כקרבנות או כעדים חוזר מנכ''ל תשסט/3(ב), ד' במרחשוון התשס"ט, 02 בנובמבר 2008


 חובת הדיווח

 

תרשימי זרימה (תרשים הזרימה אינו מחליף את חוזר מנכ"ל)

 

חקיקה

 

טיפול בנפגעי פגיעות מיניות

 

 

 

 

 

למידע נוסף ראה גם: ידע תיאורטי ויישומי ותכניות התערבות.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/07/2019