education - חינוך אופק - פרסום חוזרי תשלומי הורים בית ספריים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תשלומי הורים - תשע"ד
 

שר החינוך, הרב שי פירון, אמר הבוקר (17/6) בוועדת החינוך של הכנסת, במהלך דיון על אישור תשלומי ההורים, כי על המדינה לפעול באופן הדרגתי כדי לבטל את תשלומי ההורים, ולהעניק בסופו של תהליך חינוך חינם במערכת החינוך.

 

שר החינוך ציין, כי במהלך הקדנציה שלו יונהגו שורה של תוכניות, אשר יוזילו את עלויות תשלומי ההורים. השר ציין, כי כבר לקראת שנת הלימודים הקרובה, תשע"ד, יונהגו מספר תוכניות שיסייעו בהקלת נטל התשלומים:

 

 

  • הקצאת 100 מיליון ₪ לטובת מלגות לתלמידים נזקקים. קרן המלגות תסייע לתלמידים במימון טיולים שנתיים, סל תרבות וציוד לימודי.
  • הרחבת מפעל השאלת ספרי לימוד לעוד כ - 500 בתי ספר, כך שמספרם הכולל של בתי הספר בתוכנית יעמוד על כ - 1,800. במסגרת תוכנית ההשאלה, יוכלו ההורים לרכוש ספרי לימוד בעלויות מוזלות, עלות של 280 ₪ לחבילת ספרים בבתי הספר היסודיים ו - 320 ₪ בבתי הספר העל יסודיים.
  • המשך הרחבת חינוך חינם לגילאי 3 - 4, במהלך השנה הקרובה למעלה מ - 90% מקרב שנתון 3-4 ייהנו מחינוך חינם.
  • הרחבת מפעל הדיגיטציה של ספרי הלימוד, לקראת שנת הלימודים הקרובה יאשר משרד החינוך למעלה מ – 100 ספרים דיגיטאליים נוספים. בעניין זה יצויין, כי בכוונת המשרד להמשיך ברכישת זכויות יוצרים לספרי לימוד.
  • המשרד יפעל לשים קץ לבעייתיות הקיימת בגביית תשלומי ההורים בחינוך הדתי. המשרד כבר החל לנקוט בצעדים לשינוי המצב הקיים בזרם חינוך זה.  בהתאם לזאת, יפרסם המשרד חוזר מנכ"ל, אשר יכלול הנחיות המתייחסות להגבלת שכר ראשי המוסדות וכן הקשחת הקריטריונים לפתיחתן של בתי ספר קטנים. כמו כן, ייפעל המשרד להסדיר את תשלומי ההורים של בתי הספר הייחודיים.
     

עוד ציין השר במהלך הוועדה, כי יש לפעול לשינוי מהותי במתכונת מסיבות הסיום המתקיימות בבתי הספר. השר פירון: "אני לא רואה מקום למסיבות אלה. מדובר במסיבות ראוותניות, מנקרות עיניים, אשר הורים נאלצים לממן אותן באלפי שקלים. יש להפסיק מצב זה. מערכת החינוך לא תוכל לעשות זאת לבד וכי על ההורים לחבור אלינו ולעצור תופעה פסולה זו".

 

 

השר התייחס גם לשינוי המתבקש במתכונת הטיולים השנתיים ואמר: "טיולים שנתיים רווי אטרקציות ולינה בבתי מלון לא יבנו את אופיים ואישיותם של תלמידי ישראל. מתכונת זו של טיולים היא בלתי סבירה, בלתי ראויה ודורשת שינוי חינוכי. המשרד יקיים דיונים משותפים עם הגורמים הרלוונטיים לשינוי המתכונת הקיימת".

 

 

 

 להלן טבלת תשלומי ההורים אשר אושרה בכנסת:

 

 

קדם יסודי

א'-ב'

ג'-ד'

ה'

ו'

ז'-ח'

 

ח'*

בי"ס א'-ח'

ט'

שש-שנתי

ט'*

חט"ב עצמאית

י'-י"א

י"ב

תשלום חובה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביטוח תאונות אישיות

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

תשלומי רשות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סל תרבות

79

99

99

99

99

149

149

165

165

176

176

מסיבות סיום (1)

54

----

----

----

75

-----

125

-----

125

-----

200

מסיבות כיתתיות

8 למסיבה

 24 ל-3 מסיבות

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

השאלת ספרי לימוד

-----

280

280

280

280

280

280

280

280

320

320

ארגון הורים ארצי (3)

-----

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

ועד הורים ישובי

-----

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

טיולים עפ"י תכנית (4,2)

2x הקפצה

60

1 יום

101

1 יום

126

2 × יום

252

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

 יומיים+

1 יום

513

3 ימים

616

של"ח (5)

 

 

 

 

 

150

150

150

150

150

 

 

סה"כ

 

217

 

507

 

532

 

658

 

868

 

993

 

1118

 

1009

 

1134

 

1186

 

1339

הערות לטבלה:

(1)  הגבייה עבור מסיבות סיום היא אך ורק בכיתות המסיימות שלב חינוך: כיתה ו' ביסודי שש-שנתי, כיתה ח' ביסודי שמונה-שנתי, כיתה ט' בחטיבת ביניים עצמאית וכיתה י"ב

(2)  בכיתות בשכבות ח'-י' בהן מתקיימים לימודי של"ח, ניתן לגבות סכום בן 150 ₪ בשנה נוסף על הגבייה לטיולים, לקיום גיחות וסיורים רכובים בהיקף של 3 בשנה.

(3)  הגבייה עבור טיולים תהיה על פי התכנית המחייבת המפורטת. אין להוסיף גבייה על התשלום המרבי שנקבע עבור טיולים נוספים. בית הספר רשאי להאריך את משך הטיול אם הוא עושה זאת ללא חריגת גבייה בסעיף זה וללא גבייה נוספת בכל סעיף אחר של תשלומי הורים.

(4)  בבתי ספר הנמצאים מדרום לקו צומת שדה בוקר – צומת הערבה, ניתן להוסיף יום טיול בעלות גבייה נוספת של 290 ₪ בשנה

(5)  בגני ילדים במסגרת חטיבה צעירה ייגבו סל תרבות וטיולים במתכונת של כיתות א', ולא ייגבה עבור מסיבת סיום.

 

שיעורי השתתפות של הורים בעלות ההזנה מכוח חוק ארוחה יומית לתלמיד

 

הכנסה לנפש לחודש ₪

השתתפות הורים בעלות ארוחה  ₪ 

0 – 1,273

0

1,274 – 1,378

0

1,379 – 1,493

0.6

1,494 – 1,604

2.3

1,605 – 1,744

2.3

1,745 – 1,829

3.4

1,830 – 1,941

3.4

1,942 – 2,127

4.8

2,128 – 2,171

5.4

2,172 ומעלה

6.3

 

 

 

הצעת הסכומים המפורטים מכאן ואילך אינה טעונה אישור של ועדת החינוך של הכנסת, והיא מובאת להחלטת מנכ"לית ולאישורה, וכן ליידוע ועדת החינוך של הכנסת, אם תדרוש זאת הוועדה

 

 

תל"ן:

 

שלב חינוך

עלות שעת תל"ן שבועית

קדם יסודי

199

יסודי

177

חט"ב

212

חט"ע

230

 

 

המספר המרבי של שעות תל"ן מותרות לא יעלה על 15% מהיקף השעות המתוקצבות על ידי המשרד כלהלן:

 

שלב חינוך

מספר שעות תל"ן מרבי

קדם יסודי

3

יסודי

5

חט"ב

5

חט"ע

5

 

 

 

רכישת שירותים מרצון

 

שלב חינוך

סכום מרבי מותר בש"ח

קדם יסודי

125

יסודי

250

חט"ב

450

חט"ע

450

 

חוזר תשלומי הורים עבור תכנית לימודים נוספת תורנית במוסדות חינוך ממלכתיים-דתיים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/09/2013    

עדכוני rss