education - חינוך פורטל עובדי הוראה נתוני שכר

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
מדריך למשתמש
 
 

מידע כללי

איתור תלושי שכר

דוח תשלומים וניכויים תקופתי

טופס 106

 

מידע כללי

 מילון מונחים - ביאורים למונחים במערכת

 • טבלת שכר- קישור לטבלת האקסל שמופיעה  באתר "תקנון שירות עובדי הוראה",  והמתארת את שכר עובדי ההוראה לפי דרגות ושנות ותק
 • לוח חופשות ומועדי ישראל - קישור ללוח חופשות ומועדים
 • תנאי שרות עובדי הוראה - קישור לאתר האגף
 • השתלמות והדרכה - קישור לאתר האגף השתלמות והדרכה לעובדי הוראה (עו"ה)
 • תמריצים לעובדי הוראה - קישור לדף תמריצים לעובדי הוראה הנמצא באתר "חוזרי מנכ"ל
 • חוזרי מנכ"ל - קישור לאתר "חוזרי מנכ"ל"
 • המוסד לביטוח לאומי - קישור לאתר
 • שירות יעוץ לאזרח (שי"ל) - קישור לאתר
 • נציבות שירות המדינה (נש"מ) - קישור לאתר

 

 כתבו לנו: אפשרות משלוח דוא"ל מעובד ההוראה לתא הדואר של המערכת 

 עזרה: מדריך לגולשים במערכת  

יציאה: יציאה מהמערכת. בכניסה מחודשת למערכת תתבקש להזדהות 

 

איתור תלושי שכר

 • בחלון הבחירה סמן ובחר באפשרות הרצויה  "תלושי שכר"
 • כברירת מחדל יופיעו שנה נוכחית והחודש האחרון בעבורו הופק תלוש שכר
 • אם ברצונך לצפות בתלוש השונה מתאריך ברירת המחדל, בחר מתוך שדות הבחירה את השנה ואת החודש המבוקשים לצפייה
 • לחץ על כפתור האיתור

 

     המערכת תציג  את התלוש המבוקש.

     כדי לעבור בין תלושים יש לבצע את הפעולות הבאות:

 • לחיצה על כפתור "הבא" - תציג  את התלוש של החודש הבא באופן כרונולוגי
 • לחיצה על כפתור "הקודם" - תציג  את התלוש של החודש הקודם באופן כרונולוגי
 • בעת צפייה בתלוש הראשון או בתלוש האחרון לא יופיעו הכפתורים 
     "הקודם" ו"הבא" בהתאמה.
 • באפשרותך להדפיס את תלוש השכר מהמערכת. המערכת תציג את התלוש בתצוגה 
      מקדימה. להדפסתו, יש ללחוץ על כפתור "הדפסה" מחלון זה.


יש לשים לב - אם התלוש מודפס ללא קוים וצללים כפי שמוצג על גבי המסך, יש לבחור  בתפריט כלים (toolsבדפדפן > internet options > כרטיסיית advanced > לסמן את האפשרות: print background colors and images

 

דוח תשלומים וניכויים תקופתי

אפשרות זו מאפשרת הצגת ריכוז וצפייה בנתונים ספציפיים ממספר תלושים, בטווח תאריכים נבחר. בכדי לצפות יש לבצע את הפעולות הבאות:

 • בחלון הבחירה סמן ובחר באפשרות הרצויה  "דוח תשלומים וניכויים תקופתי"
 • בחר מתוך הרשימות  הנפתחות את טווח התאריכים הרצוי לצפייה, מהמוקדם למאוחר
 • סמן  את שדות הסימון בנושאים שברצונך לרכז ולהציג.  שים לב: השדה "הכל" מסומן כברירת המחדל
 • הצבעה עם העכבר על כל אחת מתיבות הסימון תציג את תיאור השדה
 • האפשרות "הכל" מאפשרת הצגת כל השדות
 • לחיצה על כפתור "ניקוי" תבטל  את הבחירה\בחירות שסימנת
 • לחץ על כפתור "איתור" על מנת להציג את הנתונים המבוקשים 

 

     המערכת תציג את הנתונים של השדות שנבחרו בדף הקודם, לפי חודש ושנה.

      על מנת להציג תלוש שכר מסוים מתוך טבלת הנתונים על פני זמן יש לבצע את הפעולות הבאות:

 •  לחץ על הערך המופיע בשדה "חודש שנה" עבור תלוש זה
 • לחץ על כפתור "הדפסה" -  על מנת להדפיס את הטבלה המוצגת

 

טופס 106

אפשרות זו מאפשרת הצגת טופס 106 המופק מידי סוף שנה

 • בחלון הבחירה סמן ובחר באפשרות הרצויה  "טופס 106"
 • בחר מתוך שדה הבחירה את השנה המבוקשת
 •  לחץ על כפתור ה"איתור"

 

      המערכת תציג את הטופס לשנה הנבחרת.

 • לחץ על כפתור "הדפסה" -  על מנת להדפיס את הטופס המוצג
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/03/2010