education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.2 חינוך מיוחד

(תשסח) 1.2-4  המשך שנת הלימודים התשס"ח לכיתות החינוך המיוחד בחינוך העל-יסודי בעקבות שביתת המורים
 

 

  1. כיתות חינוך מיוחד שלא פעלו בתקופת השביתה תַשלמנה את ימי הלימוד בהתאם להנחיות שנקבעו במערכת החינוך הרגילה.
  2. כיתות חינוך מיוחד שקיבלו פטור מהשביתה והמשיכו בלימודים תפעלנה בהתאם ללוח החופשות שנקבע מראש ופורסם בחוזר "הודעות ומידע" סח/1, סעיף 1–1.2; דהיינו: מורים שיעבדו בתכניות החופשה (בחופשות פסח והאביב ובחודשים יולי ואוגוסט), בהתאם לזכאות הכיתות לתכניות החופשה, יקבלו תוספת שכר עבור עבודתם בחופשה כמקובל

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' ניצה ננר,

סגנית מנהלת האגף לחינוך מיוחד,
טל' 02-5603269/7.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/6, כ"ה בשבט התשס"ח, 01 בפברואר 2008

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014