education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.5 מחוננים

(תשע) 1–1.5  ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים
 

1.   כללי

האגף למחוננים ולמצטיינים מבקש להביא לידיעת ציבור המורים, היועצים והמנהלים של בתי הספר היסודיים, כי בקרוב יחל תהליך בחינות הקבלה לתכניות הייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים לשנת הלימודים התש"ע. הבחינות תיערכנה למגזר היהודי על ידי מכון סאלד ולמגזר הערבי, הבדווי והדרוזי על ידי מכון קרני.

בימים אלה נשלחים מכתבים בדואר למנהלי בתי הספר היסודיים. המכתבים כוללים חוברת הסבר על התהליך, ובה עותק של מכתב הסבר להורים, שני עותקים של מבחן הסינון הראשון (שלב א') ותדרוך להעברת המבחנים. מכתב הסבר להורים בדבר עריכת הבחינות יישלח אליהם לא יאוחר מ-ה' במרחשוון התש"ע, 23.10.09. מנהלי בתי הספר שלא יקבלו את המכתב עד ג' במרחשוון התש"ע, 21.10.09, יתקשרו לרפרנטים המחוזיים (פרטים בטבלה להלן).

 

2.   לוח הזמנים של תהליך בחינות הקבלה

2.1 בחינות שלב א' (סינון ראשוני)

הבחינות תיערכנה ב-י' במרחשוון התש"ע, 28.10.09, בכל המגזרים. תשובות תישלחנה להורים על תוצאות מבחני שלב א' על ידי מנהל בית הספר עד כ"א במרחשוון התש"ע, 8.11.09.

      2.2 בחינות שלב ב'

      א.   המועד האחרון לקבלת רשימת התלמידים הרשאים לגשת לשלב ב': ב' בכסלו התש"ע, 19.11.09. סגל בית הספר יערוך את הרשימה על סמך התוצאות של מבחני שלב א' בהתאם להנחיות במכתב ויידע את ההורים בדבר התוצאות. לא תתקבלנה תוספות לרשימת התלמידים המומלצים לאחר תאריך זה.

      ב.   משלוח הזימונים על ידי הגופים הבוחנים לנבחני שלב ב' – תחילת ינואר-פברואר: הזימונים יישלחו לבתי הספר, והמורים ימסרו אותם לתלמידים.

                  ג.   ביצוע בחינות שלב ב' – אמצע ינואר-אפריל: הגופים הבוחנים יבצעו את הבחינות.

      ד.   משלוח הודעות על קבלה או על אי-קבלה לתכניות – המחצית השנייה של חודש יוני: ההודעות תישלחנה בדואר ישירות להורי התלמידים שנבחנו בשלב ב'.

המנהלים נדרשים להקפיד (א) על הפצת מכתב ההסבר להורים (המצורף לחוברת ההסבר למנהלים); (ב) על ביצוע המבחנים; (ג) על יידוע ההורים שילדיהם הומלצו או לא הומלצו לשלב ב'; (ד) על משלוח הרשימות לגופים הבוחנים; (ה) על חלוקת הזימונים למבחני שלב ב' בהתאם להוראות וללוח הזמנים המפורט לעיל. לא יהיה אפשר לבחון תלמידים ששמותיהם יישלחו באיחור.

 

3.   הטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, עולים חדשים, יוצאי העדה האתיופית, תושבים חוזרים ותלמידים שלמדו בשנה שקדמה לבחינה במסגרת הדוברת שפה שונה מעברית

הנהלים הנוגעים לתלמידים אלה מפורסמים באתר האינטרנט של האגף ובמכתבים לבתי הספר.

תלמידים בעלי צרכים מיוחדים – בעלי לקות למידה, הפרעת קשב וריכוז, לקות פיזית ו/או מצב בריאותי מיוחד, המצריך תנאי בחינה מותאמים – יכולים להגיש בקשה לבחינה בתנאים מותאמים.

תלמידים עולים חדשים, יוצאי העדה האתיופית, תושבים חוזרים ו/או תלמידים שלמדו בשנה שקדמה לבחינה בבית הספר הדובר שפה שונה מעברית יכולים לבקש להיבחן בבחינה שלב ב' המיועדת להם.

פניות בנדון יש להפנות לרפרנט המחוזי לא יאוחר מיום חמישי, י"ד בטבת התש"ע, 31.12.2009.

 

4.   תלמיד שהוקפץ כיתה בשנה שבה מתקיימים מבחני האיתור

תלמיד שהוקפץ כיתה ייבחן בבחינה המיועדת לדרגת הכיתה שהוקפץ אליה, והישגיו  יושוו להישגיהם של תלמידים בדרגת כיתה זו ולא להישגיהם של תלמידים בגילו הכרונולוגי.

כיוון שהמבחנים בודקים גם ידע ומיומנויות הנרכשים בבית הספר, אנו ממליצים לתלמיד שהוקפץ כיתה בסמוך למועד מבחני האיתור להיבחן במועד המבחנים שיתקיים שנה לאחר מכן. עד אז יוכל התלמיד לצמצם את הפער הטבעי הקיים בינו לבין התלמידים הלומדים בדרגת הכיתה שהוקפץ אליה.

 

5.   בקשות לבחינות ובקשות לבחינות חוזרות

המורים או ההורים רשאים להגיש בקשה לבחינה שלב ב' או לבחינה חוזרת של שלב ב'. מבחן חוזר מתקיים כשנה לאחר המבחן הראשון. את הבקשות יש לשלוח עד י"ד בטבת התש"ע, 31.12.09, לרפרנט המחוזי על-פי הנהלים המפורטים באתר האגף. פניות שתגענה לרפרנט המחוזי לאחר מועד זה תטופלנה בשנת הלימודים הבאה (התשע"א).

 

6.   רשימת הכתובות ומספרי הטלפון של הרפרנטים המחוזיים

 

המחוז

השם

מס' הטלפון

מס' הפקס'

הכתובת

כתובת הדוא"ל

ירושלים

רויטל דותן

02-5601562
050-6283248

02-5601562

משה"ח, כנפי נשרים 22, גבעת שאול, ירושלים

rvitaldo@education.gov.il

 

אינה זלצמן

02-5601617

02-5601618

innaza@education.gov.il

מנח"י

פנינה פרידמן

02-5601478
050-6282235

 

משה"ח, כנפי נשרים 22, גבעת שאול, ירושלים

peninafr@education.gov.il

 

צפון

סימה ריבלין גולדפרב

04-6500393 (פניות בימי שני בלבד)

04-6500164

משה"ח, מחוז הצפון, ת"ד 530, נצרת עלית 17105

simagol@education.gov.il

 

חיפה

כרמלה כץ

04-8632421/5
050-6282849

04-8632426

רח' פל-ים 15, בניין המפרש, חיפה

carmelaka@education.gov.il

 

זכריה חרדאן מגזר ערבי

04-8632503
050-6282838

 

 

hardanza@netvision.net.il

 

דרום

רות אהרוני

08-6263070(ב')
08-6512331
050-6283011

08-6263045

תקווה 4, קריית הממשלה, ת"ד 610, באר-שבע 84893

rutiah@education.gov.il

 

תל אביב

חנה לוז-און פניות הורים

03-6896379

03-6896751

השלושה 2, יד אליהו, ת"א

hanalo@education.gov.il

 

עינת רום

050-6288916

 

 

enatro@education.gov.il

מרכז

דבורה בר-און

03-6896578

03-6896611

השלושה 2, יד אליהו, ת"א

dvorabar@education.gov.il

 

נורית בר יוסף

03-6896597
050-6282524

 

 

nuritba@education.gov.il

 

המגזר הדרוזי

מוהנה פארס

04-8632500
050-6282920

04-8632501

רח' פל-ים 15, בניין המפרש, חיפה

muhana@education.gov.il

 עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/2, י"ג בתשרי התש"ע, 01 באוקטובר 2009

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014