education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.5 מחוננים

(תשעא) 1.5-1  ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים בשנה"ל התשע"א
 

1.   כללי

האגף למחוננים ולמצטיינים מבקש להביא לידיעת ציבור המורים, היועצים והמנהלים של בתי הספר היסודיים, כי בקרוב יחל תהליך בחינות הקבלה לתכניות הייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים לשנת הלימודים התשע"א. הבחינות תיערכנה למגזר היהודי על ידי מכון סאלד ולמגזר הערבי, הבדווי והדרוזי על ידי מכון קרני.

בתחילת חודש אוקטובר יישלחו בדואר מכתבים  למנהלי בתי הספר היסודיים. המכתבים כוללים חוברת הסבר על התהליך, ובה עותק של מכתב הסבר להורים, שני עותקים של מבחן הסינון הראשון (שלב א') ותדרוך להעברת המבחנים. מכתב הסבר להורים בדבר עריכת הבחינות יישלח אליהם לא יאוחר מ-ו' במרחשוון התשע"א, 14.10.2010. במכתב זה מובהר להורים שההשתתפות בבחינה היא זכות ולא חובה. הורים שאינם מעוניינים כי ילדיהם ייבחנו  בבחינות שלב א' יודיעו על כך בכתב מראש להנהלת בית הספר. מנהלי בתי הספר שלא יקבלו את המכתב עד ד' במרחשוון התשע"א, 12.10.2010, מתבקשים לפנות למכון סאלד באמצעות דוא"ל itur@szold.org.il.

 

2.   לוח הזמנים של תהליך בחינות הקבלה

2.1  בחינות שלב א' (סינון ראשוני)

הבחינות תיערכנה ב-ט"ז במרחשוון התשע"א, 24.10.2010, בכל המגזרים.  תשובות  על תוצאות מבחני שלב א' תישלחנה להורים על ידי מנהל בית הספר עד כ"ד במרחשוון התשע"א, 1.11.2010.

      2.2 בחינות שלב ב'

      א.   המועד האחרון לקבלת רשימת התלמידים הרשאים לגשת לשלב ב': ד' בכסלו התשע"א, 11.11.2010. סגל בית הספר יערוך את הרשימה על סמך התוצאות של מבחני שלב א' בהתאם להנחיות במכתב ויידע את ההורים בכתב בדבר התוצאות. מומלץ להמתין שבוע מיום ההודעה להורים, למקרה שיהיו טענות מצד הורים, ולא למהר להגיש את הרשימות. לא תתקבלנה תוספות לרשימת התלמידים המומלצים לאחר תאריך זה.

            אין לכלול ברשימה זו תלמידים בעלי צרכים מיוחדים הזקוקים להתאמות, או תלמידים עולים חדשים או בני הקהילה  האתיופית (ראו פירוט בהמשך).

      ב.   משלוח הזימונים לנבחני שלב ב': הזימונים יישלחו לבתי הספר על ידי הגופים הבוחנים במהלך החודשים ינואר-פברואר 2011. מנהל בית הספר ימסור את הזימונים להורים או ישלח אותם בדואר.

                  ג.   ביצוע בחינות שלב ב' על-ידי הגופים הבוחנים: בחינות שלב ב' יתקיימו החל מאמצע חודש ינואר ועד חודש אפריל 2011.

       ד.  משלוח הודעות על קבלה או על אי-קבלה לתכניות: במחצית השנייה של חודש יוני 2011 תישלחנה התשובות  לכל הנבחנים  שנבחנו בשלב ב' ישירות אל כתובת הדואר שמסר בית הספר. במקרה של הורים החיים בנפרד ימסור בית הספר לגופים הבוחנים  שתי כתובות, האחת של האם והשנייה של האב.

            המנהלים נדרשים להקפיד: (א) על הפצת מכתב ההסבר להורים (המצורף לחוברת ההסבר למנהלים); (ב) על ביצוע המבחנים; (ג) על יידוע ההורים שילדיהם הומלצו או לא הומלצו לשלב ב'; (ד) על משלוח הרשימות לגופים הבוחנים; (ה) על חלוקת הזימונים למבחני שלב ב' בהתאם להוראות וללוח הזמנים המפורט לעיל. לא  תהיה אפשרות לבחון תלמידים ששמותיהם יישלחו באיחור.

 

3.   הטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, עולים חדשים, בני הקהילה האתיופית, תושבים חוזרים ותלמידים שלמדו בשנה שקדמה לבחינה במסגרת הדוברת שפה שונה מעברית

הנהלים הנוגעים לתלמידים אלה מתפרסמים באתר האינטרנט של האגף למחוננים ולמצטיינים וכן במכתבים שיישלחו  לבתי הספר. אין להגיש את פרטי התלמידים הללו ברשימות הכלליות. יש להפנותם ישירות אל הרפרנט המחוזי.

–    תלמידים בעלי צרכים מיוחדים – בעלי לקות למידה, הפרעת קשב וריכוז, לקות פיזית ו/או מצב בריאותי המצריך תנאי בחינה מותאמים – יכולים להגיש בקשה לבחינה בתנאים מותאמים.

–    תלמידים עולים חדשים, בני הקהילה האתיופית, תושבים חוזרים ו/או תלמידים שלמדו בשנה שקדמה לבחינה בבית ספר הדובר שפה שונה מעברית יכולים לבקש להיבחן בבחינה שלב ב' המיועדת להם.

פניות בנדון יש להפנות לרפרנט המחוזי לא יאוחר מיום שישי, כ"ד בטבת התשע"א, 31.12.2010.

 

4.   תלמיד שהוקפץ כיתה בשנה שבה מתקיימים מבחני האיתור

תלמיד שהוקפץ כיתה ייבחן בבחינה המיועדת לדרגת הכיתה שהוקפץ אליה, והישגיו  יושוו להישגיהם של תלמידים בדרגת כיתה זו ולא להישגיהם של תלמידים בגילו הכרונולוגי.

כיוון שהמבחנים בודקים גם ידע ומיומנויות הנרכשים בבית הספר, אנו ממליצים לתלמיד שהוקפץ כיתה בסמוך למועד מבחני האיתור להיבחן במועד המבחנים שיתקיים בשנה לאחר מכן. עד אז יוכל התלמיד לצמצם את הפער הטבעי הקיים בינו לבין התלמידים הלומדים בדרגת הכיתה שהוקפץ אליה.

 

5.   בקשות לבחינות  ולבחינות חוזרות

המורים או ההורים רשאים להגיש בקשה לבחינה שלב ב' או לבחינה חוזרת של שלב ב'. מבחן חוזר מתקיים כשנה לאחר המבחן הראשון. את הבקשות יש לשלוח עד כ"ד בטבת התשע"א, 31.12.2010, לרפרנט המחוזי על-פי הנהלים המפורטים באתר האגף. פניות שתגענה לרפרנט המחוזי לאחר מועד זה תטופלנה בשנת הלימודים הבאה (התשע"ב).

 

6.   רשימת הכתובות ומספרי הטלפון של הרפרנטים המחוזיים

המחוז

השם

מס' הטלפון

מס' הפקס'

הכתובת

כתובת הדוא"ל

ירושלים

רויטל דותן

02-5601562
050-6283248

02-5601650

משה"ח, כנפי נשרים 22, גבעת שאול, ירושלים,91911

revitaldo@
education.gov.il

אינה זלצמן

02-5601617

02-5601618

innaza@
education.gov.il

מנח"י

פנינה פרידמן

02-5601478
050-6282235

 

משה"ח, כנפי נשרים 22, גבעת שאול, ירושלים, 91911

peninafr@
education.gov.il

צפון

סימה ריבלין גולדפרב

04-6500393 (פניות בימי שני בלבד)

04-6500164

משה"ח, מחוז הצפון, ת"ד 530, נצרת עלית 17105

simagol@
education.gov.il

חיפה

כרמלה כץ

04-8632421/5
050-6282849

04-8632426

רח' פל-ים 15א, קריית הממשלה, חיפה 33095

carmelaka@
education.gov.il

זכריה חרדאן מגזר ערבי

04-8632503
050-6282838

 

 

hardanza@
netvision.net.il

דרום

רות אהרוני

08-6263070
050-6283011

08-6263045

התקווה 4, קריית הממשלה, ת"ד 610, באר-שבע 84105

rutiah@
education.gov.il

תל אביב

חנה לוז-און פניות הורים

03-6896379

03-6896751

השלושה 2, יד אליהו, ת"א, 61092

hanalo@
education.gov.il

עינת רום

050-6288916

 

 

enatro@
education.gov.il

מרכז

דבורה בר-און

03-6896578

03-6896611

השלושה 2,   יד אליהו, ת"א,61092

dvorabar@
education.gov.il

נורית בר יוסף

03-6896597
050-6282524

 

 

nuritba@
education.gov.il

המגזר הדרוזי

מוהנה פארס

04-8632500
050-6282920

04-8632501

רח' פל-ים 15א, קריית הממשלה, חיפה 33095

muhana@
education.gov.ilעדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/1, כ"ב באלול התש"ע, 01 בספטמבר 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014