education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.2 בריאות

(תשעב) 2.2-2  לימודי עזרה ראשונה לכיתות י' – רענון ועדכון המידע
 

לימודי עזרה ראשונה בכיתות י' הם לימודי חובה מתוקף חוק לימודי עזרה ראשונה, התשס"א 2001. להלן רענון ועדכון מידע בנושא זה:

 

1.       היקף הלימודים הוא 10 שעות הכוללות לימודים עיוניים, התנסות מעשית ומבחן.

2.       בשונה מבעבר, אנו מודיעים כי הלימודים חייבים להתקיים בשני מפגשים נפרדים לפחות.

3.       המשרד יערוך בקרה על ביצוע תכנית הלימודים ועל איכותם.

 יש לתאם את הלימודים עם המרכז לרפואת חירום בטל' 03-9247991.


 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה, המפקחת על תחום הבריאות,
טל' 02-5603451/02-5603220, דוא"ל 
iritli@education.gov.il 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/1, ב' באלול התשע"א, 01 בספטמבר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014