education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.1 בטיחות

(תשעב) 5.1-5  בטיחות בחוף הים
 

במהלך חופשת הקיץ הארוכה תלמידים רבים מבלים בחוף הים. השהות בים טומנת בחובה סכנות רבות שיש ליידע את התלמידים לגביהן ולציידם בכללי זהירות  מפניהן.

המורים לחינוך גופני מתבקשים להקדיש את אחד משיעורי החינוך הגופני להוראת נושא ההתנהגות בים  ולהגברת הבטיחות בעת השהות בו.

חומר עזר למורה בנושא הוכן על ידי הפיקוח על החינוך הגופני בשיתוף מרכז השלטון המקומי  והאגף לרישוי עסקים ואתרי רחצה במשרד הפנים ונמצא באתר בכתובת

http://www.moin.gov.il/Subjects/BathingSites/Pages/Behavior-at-the-beach.aspx


 

לפרטים אפשר לפנות אל מר אברהם זוכמן, המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני,
טל' 03-6896136, דוא"ל
anatpi@education.gov.il

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/9, ט' באייר התשע"ב, 01 במאי 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014