education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.14 תוכניות מיוחדות

(תשסז) 9.14-1  התכנית 'להיות אזרח'
 


1.  רקע

התכנית "להיות אזרח", שבמסגרתה תלמידי כיתות י' מקבלים את תעודות הזהות שלהם, היא תכנית חינוכית משותפת למשרדי החינוך והפנים. מומלץ לשלב אותה בבתי הספר עם התכנית "מחויבות אישית - מעורבות בקהילה".


2.  מטרות התכנית
  • להבהיר לבני הנוער את הזהות החברתית-אזרחית שלהם
  • לחזק את תחושת השייכות של בני הנוער למדינה ולחוקיה
  • לעודד את בני הנוער למעורבות חברתית ולאזרחות פעילה
  • להכין את בני הנוער לקראת קבלת תעודת הזהות.


3.  שיטת ההפעלה

התהליך החינוכי יכלול -
1. פעילויות סדנאיות בשעות חברה (בהיקף של 8-5 שעות);
2. ימי עיון וסיורים להיכרות עם מוסדות השלטון;
3. סיורים באתרים שהם תחנות דרך בתולדות המדינה, כגון היכל העצמאות, המכון למורשת בן גוריון, מחנה המעפילים בעתלית, גבעת התחמושת ועוד;
4. טקס הענקת תעודות הזהות בבית הספר או מחוצה לו במעמד מורים, תלמידים, הורים, נציגי הרשות המקומית, נציגי משרד החינוך ונציגי משרד הפנים.


4.  לוח הזמנים להפעלה בהתשס"ח
4.1 בחודש ספטמבר: מחנכי כיתות י' יכינו את התלמידים לקראת הפעלת התכנית בשעות החברה (באחריות הרכז לחינוך חברתי-קהילתי בבית הספר).
4.2 מחודש נובמבר ואילך: תתקיימנה שעות חברה בתכנית "להיות אזרח" ופעילויות נוספות על פי החלטת בית הספר (סיורים לימודיים, ביקור באתרים וכד').
4.3 בתחילת חודש ינואר: משרד הפנים ישלח לתלמידים טופסי בקשה לקבלת תעודת זהות ראשונה. התלמידים יעבירו את הטפסים המלאים למזכירות בית הספר, והיא תטפל בכל הבקשות בתיאום עם הלשכה למינהל אוכלוסין באזור.
4.4 מחודש ינואר ואילך: משרד הפנים ינפיק את תעודות הזהות לבתי הספר על פי תיאום מראש. בתי הספר יקיימו טקסים לחלוקת תעודות הזהות בהשתתפות נציגי משרד הפנים.


לפרטים נוספים יש לפנות אל:
* הגב' עלמה כפרי, תחום חינוך חברתי-קהילתי, מינהל החברה והנוער,
ירושלים 91911, טל' 02-5603192/3 ו-050-6283191 דוא"ל
kafrial@bezeqint.net
* מנהלי תחום חינוך חברתי קהילתי ביחידות מינהל החברה והנוער במחוזות
המחוז השם הכתובת מס' הטלפון
מטה - ריקי לאופר - שד' ביאליק 16,
   רמת השרון, Laufer1@012/net/il
050-6282132
  - מיכל דה-האן,
  ממ"ד
- פדואל, ד"נ מודיעין
  71940, Mdh1@bezeqint.net
050-6283192
03-9327366
דרום רינה מסיקה האשל 7, אשדוד, ת"ד 5202 050-6282795
צפון - אראלה שלו - קורנית, ד"נ משגב,
  arelash@education.gov.il
04-6500361
050-6282609
  - גמאל עבאס - jabas@zahav.net.il 050-6282685
ת"א חנה שורץ הכבאים 21/48, גני ערמונים, רמת גן 050-6282987
חיפה גילה בורנשטיין אושיסקין 29, ק' מוצקין,
Gila_b1@walla.co.il
050-6283218
ירושלים יפה צדקיהו רח' ערוגות 15, גבעת זאב,
ziafa@walla.co.il
050-6282454
מרכז תמר שלמה רח' נחמה 2, יפו,
tamarshlomo@walla.co.il
050-6283435
המגזר
הערבי
עלי הייכל כפר קרע, ת"ד 725, מ' 30075,
hikalali@azhav.net.il
050-6282384
054-6477429/5
התיישבותי - משה ביטמן- ענת זמל
- רח' השלושה 2, ת"א, יד
  אליהו 61092, בניין ABC,
  moshebit41@walla.com

- מושב גן שומרון, ד' כרכור,
   ת"ד 129, מ' 37915,
  anatz@kfar-olami.org.il
050-6221467
03-6898854
03-6898793/4
052-6888328
04-6270659
רשת אורט חנן בסיס שד' דוד המלך 39, ת"א,
hananb@admin.ort.org.il
050-5738628
09-7454690
רשת עמל רות כהן קורבלניק רח' קהילת קייב 15, ת"א,
ת"ד 24104, מ' 69410,
ruthk@amalnet.k12.il
050-8980427
08-9414191
רשת אמית עדנה טיקטין טשרנחובסקי 86, רחובות 76503,
ednat@amit.org.il
052-6070762
03-9123162
מרכז תמר שלמה רח' נחמה 2, יפו,
tamarshlomo@walla.co.il
6283435-050
עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסז/9(א), י'ג באייר התשס'ז, 01 במאי 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014