education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.14 תוכניות מיוחדות

(תשסט) 1–9.14  הפעלת מסלול לימודים ל-12 שנות לימוד בשנת הלימודים התשס"ט – היל"ה
 

1.   תחום קידום נוער

במסגרת יעדי הפעולה המרכזיים של משרד החינוך לטיפול ממוקד בנוער בסיכון, למתן שוויון הזדמנויות, לצמצום פערים ולקידום הישגים פועל תחום קידום הנוער במשרדנו בתכניות חינוכיות-טיפוליות ובתכניות להשלמת השכלה (היל"ה) לגילאי 18-14 שנשרו ממסגרות החינוך הפורמאליות.

במסגרת פעילות זו המשרד מאתר אוכלוסיות נוער שנשרו ממערכת החינוך הפורמאלית, ומאפשר להן מסלול התחנכות אישי, תוך מתן גמישות למימוש הפוטנציאל האישי לכל נער ונערה על פי מצבם ויכולתם.

 

2.   תכנית היל"ה

תכנית היל"ה נועדה לאפשר לבני נוער שנשרו ממערכת החינוך להשלים את השכלתם במסלול אישי או קבוצתי לתעודה מוכרת של משרד החינוך. התכנית מכוונת לבני נוער ממגזרים תרבותיים שונים, כגון יהודים מהמגזרים השונים, ערבים, בדואים, עולים ממדינות חבר העמים וכן יוצאי אתיופיה.

במסגרת התכנית מתקיימים כמה מסלולי לימודים, בהתאם לצורכיהם וליכולותיהם של הנערים, ואלה העיקריים שבהם: מסלול להשלמת לימודים לתעודה ל-8, 9 ו-10 שנות לימוד; מסלול "בדרך לבגרות" הכולל כמה אפשרויות: מסלול להשלמת 12-11 שנות לימוד ומסלול ל"בגרויות" – לקראת בחינות בגרות חיצוניות (אקסטרניות).

 

3.   מסלול ל-12 שנות לימוד

מסלול הלימוד ל-12 שנות לימוד, שהוא מסלול מוביל "בדרך לבגרות", קיבל לאחרונה את אישור המשרד. המסלול מאפשר מתן "רשת גיבוי וביטחון" לקבלת תעודת סיום ל-12 שנות לימוד או ל-11 שנות לימוד לאותם נערים שמסיבות אובייקטיביות לא יוכלו לעמוד במסלול הבגרותי החיצוני המלא.

התכנית בשלמותה תתפרסם בחוזר הוראות הקבע הקרוב.


 

פרטים אפשר לקבל ממנהל גף היל"ה לנוער מנותק בטל' אלה:
ירושלים:  02-5603166/7; תל אביב 03-6896193/4;
וכן בדוא"ל
michaelbi@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסט/1, א' באלול התשס"ח, 01 בספטמבר 2008

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014