education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.15 חינוך למורשת ישראל, ציונות ותולדות המדינה

(תשסח) 9.15-1  האיסור ללמד לפי התכנית 'זמן מסע'
 

התכנית "זמן מסע", פרויקט להעצמת הזהות היהודית בבתי הספר היסודיים הממלכתיים של "קרן לב לבייב", עברה בדיקה פדגוגית ונמצאה בלתי מתאימה להפעלה בבתי הספר הממלכתיים בשנת התשס"ח בשל אי התאמתה לרוח דוח שנהר.עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/3, כ' במרחשוון התשס'ח, 01 בנובמבר 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014