education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.15 חינוך למורשת ישראל, ציונות ותולדות המדינה

(תשעג) 9.15-1  שיעור להנצחת זכרו ופועלו של ראש הממשלה המנוח, מר יצחק שמיר ז"ל
 

בקיץ האחרון, ביום י' בתמוז התשע"ב, 30.6.2012, הלך לעולמו ראש הממשלה השביעי של מדינת ישראל, מר יצחק שמיר ז"ל, והוא בן 96 שנים. יצחק שמיר פעל רבות למען העם והחברה בישראל ונשא במגוון תפקידים מלפני קום המדינה ועד לשנת 1996.

בין תפקידיו החשובים ראוי לציין את היותו מפקד הלח"י בשנים 1948-1943, את היותו חבר כנסת מטעם הליכוד ואחר-כך יושב ראש הכנסת ואת היותו ראש ממשלת ישראל בשנים 1984-1983 ו-1992-1986. כמו כן שימש שמיר כאיש "המוסד" לאחר קום המדינה, עד להצטרפותו לחיים הפוליטיים.

יצחק שמיר היה מנהיג צנוע וישר דרך אשר טובת העם והארץ עמדה לנגד עיניו תמיד. כמנהיג רב זכויות הותיר אחריו מורשת ודרך חיים שראוי להכיר ולהוקיר.

בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים והחטיבות העליונות מתבקשים להנציח את זכרו של ראש הממשלה המנוח, לעסוק בתולדות חייו ובפועלו ולהעלות על נס את הערכים שעל פיהם נהג כאדם וכמנהיג. יש לקיים לפחות שיעור אחד לזכרו במהלך השבועות הראשונים ללימודים ועד לחופשת ראש השנה.

ראוי להציג את הסוגיות שבהן התלבט שמיר ואת ההכרעות החשובות שקיבל על רקע התקופה ולאור החלופות שעמדו בפניו. העיסוק במנהיגותו של יצחק שמיר הוא אות פתיחה חשוב לשנת לימודים שבה הנושא המרכז עוסק במנהיגות פורצת דרך.

המטה לתרבות ישראל פיתח שתי יחידות לימוד:

לבתי הספר היסודיים: "יצחק שמיר – דיוקן של מנהיג". היחידה תעסוק בתחנות שונות בחייו של יצחק שמיר, בערכים שהנחו אותו כאדם וכמנהיג, ובעיקר באהבת העם והארץ  שהייתה טבועה בנפשו.

לחטיבות הביניים ולחטיבות העליונות: "יצחק שמיר – חייל אלמוני בשירות הציונות". היחידה תזמין את התלמידים לבחון את הקשר בין תכונות אישיות לסגנון מנהיגות ייחודי, כפי שבא לידי ביטוי בחייו ובפועלו של יצחק שמיר בנקודות הכרעה חשובות.

את יחידות הלימוד אפשר למצוא באתר המטה לתרבות ישראל, בכתובת זו: EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet

 

במסגרת לימודי ההיסטוריה בחטיבה העליונה יעלה לאתר המפמ"ר שיעור לשימוש המורים בנושא יצחק שמיר - מנהיג בצומתי הכרעה. השיעור יתמקד בתולדותיו של יצחק שמיר ז"ל על רקע התקופה שבה פעל, בדילמה שבפניה עמד במהלך מלחמת המפרץ ובתרומתו להעלאת יהודי אתיופיה במסגרת "מבצע שלמה".

כתובת האתר:  

EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/History/MishulchanHamafmar/Hodaot.htm

 


 

בשאלות  אפשר לפנות אל הגב' ציפי קוריצקי, מרכזת המטה לתרבות ישראל,               טל' 02-5603543.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/1, ט' באלול התשע"ב, 27 באוגוסט 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014