education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.15 חינוך למורשת ישראל, ציונות ותולדות המדינה

(תשעד) 9.15-1  סיורים במסגרת התכנית "נעלה לירושלים" בשנה"ל התשע"ד
 

לירושלים בירת ישראל משמעות ייחודית בחיי העם היהודי, ובה נעוצים שורשי קיומנו. היא המרכז הלאומי, הרוחני והדתי של עם ישראל ושל רבים מאזרחי ישראל. החינוך לאהבת ירושלים, להכרת תולדותיה ולהבנת התרבות והמסורת שנוצקו סביבה הוא מיעדיה המרכזיים של מערכת החינוך.

אגף של"ח וידיעת הארץ במינהל החברה והנוער מפעיל את התכנית החינוכית "נעלה לירושלים", שמטרתה לעודד את תלמידי מערכת החינוך לטייל ולסייר בירושלים ולהדק  את הקשר שלהם עם העיר במסגרת תהליך לימודי וערכי מתמשך. גם גופי תיירות בירושלים שעומדים בתנאים להפעלתה שותפים במימוש התכנית.

במסגרת התכנית מציע אתר "עיר דוד - ירושלים הקדומה" מגוון סיורים ותכניות חינוכיות המתקיימים ברחבי העיר ובאתריה במחירים מוזלים ומסובסדים. הסיורים והפעילויות מותאמים לגילים השונים על פי תכנית "הליבה להכרת הארץ ואהבתה".

לפרטים ולהרשמה יש להתקשר לאתר עיר דוד.

להלן מידע על הסיורים והפעילויות בעיר המוצעים במסגרת זו.

 

פעילות בעיר דוד

בגן הלאומי עיר דוד אפשר לראות ממצאים חדשים: חניון גבעתי, תעלת המסתור המחברת את בריכת השילוח עם הכותל המערבי, דרך עולי הרגל שאורכה למעלה  מ-650 מטר המאפשרת לתלמידים לפסוע בנתיב הקדום של עולי הרגל  בדרכם אל הר הבית, בית המעיין ומעבר מבוצר שנבנה בתקופת יבוס.

אפשר לשלב גם סיור בגן הארכיאולוגי. מחיריהם של הסיורים מוזלים במיוחד לבתי הספר.

 

פעילויות המותאמות לשכבות גיל שונות

-     "מי מצא עיר בירה" - לכיתות ה'

יום חוויתי בירושלים של ימי בית ראשון המשלב ביקור בגן לאומי עיר דוד ובנקבת השילוח, סיור שמתחיל במפגש עם שחקן רחוב ברחבת "הקישלה" ברובע היהודי וממשיך לעיר הבירה הקדומה בגן הלאומי עיר דוד.

 

-     "ירושלים, הנה אני בא" - לכיתות ז'

השתתפות בעבודה ארכיאולוגית: סינון ממצאים מעפר הר הבית בגן הלאומי עמק צורים, הליכה על שביל ירושלים עד למצבות הקבורה המפוארות בעמק קדרון, ביקור בחלק העליון של הגן הלאומי עיר דוד, סיור בקטע של תעלת הניקוז הקדומה מימי הבית השני שנפתח למבקרים זה לא מכבר, סיום ב"קשת רובינסון" ובכותל המערבי.

 

-    "מסע המנורה" - לכיתות  י'

סיור רגלי בעקבות סמל המנורה מקריית הלאום הממלכתית לעיר דוד, קריית המוסדות הממלכתיים המקראית. במהלך הסיור  התלמידים פוגשים במנורות הפזורות לאורך המסלול ועוסקים במרכיבי הזהות השונים שהן מסמלות על רקע הסביבה שבה הן מוצבות. בסיום הסיור מתקיים מופע חינוכי מסכם.

מסלול הסיור: גן הוורדים – מנורת הכנסת, כיכר המנורה, רחבת המוזיאון האיטלקי, הרובע היהודי, עיר דוד – תעלת הניקוז ההרודיאנית מימי בית שני. הסיור מסתיים בכותל המערבי.


 

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל  מר מושיק כהן, מפקח ארצי של"ח וידיעת הארץ,
טל' 02-5602896, 050-6283195, דוא"ל
moshekco@education.gov.il.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/1, כ"א באלול התשע"ג, 27 באוגוסט 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014