education - חינוךרישוי והכרה


לתשומת לבכם ! מספרו של מוקד הרישוי הוחלף למספר : 073-3934600

 

הודעה לבעלויות

 

הודעה לבעלויות - הנגשת אגף רישוי לבעלי מוגבלויות

 

הודעה לבעלויות - סיום הליך המכרזים של הרשויות המקומיות להעברת בעלויות על בתי ספר על יסודיים

 

 

הודעה לבעלויות - הגשת מסמכים שנתיים (דוח תברואן, אישור בטיחות שנתי ונספח ג')

 

נוהל הגשת בקשות חריגות לפתיחת מוסדות חינוך לשנה"ל תשע"ח

 

נוהל חריגים

 

 

הודעה לבעלויות - הודעה חשובה לרשויות המקומיות - רישוי תשע"ז

הודעה לבעלויות - נהלי רישוי לשנה"ל תשע"ז

אנו שמחים להודיעכם כי מערכת רישוי והכרה נפתחה להגשת בקשות מרחוק לשנה"ל תשע"ז.

 

 

הודעה לבעלויות - פירוק

 

 

הודעה לבעלויות - פתיחת מוקד טלפוני

הודעה לבעלויות - פירוק סמלי גנים שבהם פועלת יותר מכיתת גן אחת

 

הודעה לבעלויות - דיווח על תיקון ליקויים דרך מערכת הרישוי

נוהל חריגים

 

הודעה לבעלויות 

 

הודעה על הארכת מועד הגשת בקשות לחידוש רישיון

 

מכתב זימון להדרכה מקוונת

 

אנו שמחים להודיעכם כי מערכת רישוי והכרה נפתחה להגשת בקשות מרחוק לשנה"ל תשע"ו.

לנהלי הרישוי לשנת הלימודים תשע"ו הקש כאן

לנוחיותכם, סרטון הדרכה על המערכת המסביר כיצד להגיש בקשות במערכת.
אנו מבקשים להגיש את הבקשות בהקדם ובהתאם לנהלי הרישוי.


 

חשוב! טרם פניה לקבלת שירות ותמיכה יש  לוודא שמפרט המחשב הינו כמפורט מטה. אין באפשרותנו לבדוק נתונים אלו טלפונית, באחריות הבעלות לדאוג להיערך בהתאם.


דרישות מערכת

* מחשב Pentium 4,3 GHZ one core,  WIN XP SP3 , or WIN 7, 2 GB RAM
* דפדפן אקספלורר 9 או 10 או כרום
* אקרובט 7 וחיבור מהיר לאינטרנט

 מוקד סיסמאות - שאלות הנוגעות לכניסה למערכת          
מספר טלפון: 03-9298888
שעות פעילות המוקד: בימים א-ה, בין השעות 08:00-16:00

 

מוקד תמיכה תפעולית - שאלות בנושא תמיכה טכנית במערכת
מספר טלפון: 03-6906600
שעות פעילות המוקד: בימים א-ה 07:30-19:00 , שישי וערבי חג 07:30-14:00 , לדוברי ערבית: שבת 07:30-19:00

 

אגף רישוי - מוקד טלפוני
מספר טלפון : 073-3934600

בימים א', ב', ג', ה',

בין השעות 9:00 - 15:00

קבלת קהל  באגף הרישוי, ביום רביעי בין השעות 12:00-15:00

ברח' פארן 7, רמת אשכול, ירושלים

נוהל תקצוב – מענה
בטלפון: 073-3904616
בימים: א'–ג',  בין השעות: 9:30 – 12:00
או באמצעות פקס 03-5080673
או באמצעות מייל nohal6543@gmail. Com

 
 

משרד החינוך, אגף א' לחינוך מוכר שאינו רשמי ומינהל תקשוב ומערכות מידע, שמחים להעמיד לרשותכם מערכת ממוחשבת התומכת בתהליך רישוי מוסדות.

 

מערכת רישוי והכרה תומכת בתהליך מתן רישיון או חידוש רישיון לגני ילדים ובתי ספר השייכים לחינוך המוכר שאינו רשמי.  

 

המערכת מטפלת בכל שלבי ההליך החל מהגשת הבקשה ועד הפקת הרישיון או מכתב הדחיה.

 

המערכת מיועדת לבעלויות מגישות הבקשה ולגופים נותני חוות הדעת.

לכל משתמש יוצגו הנתונים הרלוונטים לו.

 

נהלי רישוי ונהלי הכרה לבתי ספר וגנים בחינוך המוכר שאינו רשמי

 

 

    תאריך עדכון אחרון:  25/07/2019