הגשת מועמדות להוראה במגזר הערבי לשנת הלימודים תשע"ד

 • נוהל הגשת מועמדות
 • הגשת מועמדות להעסקה בהוראה, העברה או הגדלת משרה, תתבצע באמצעות האינטרנט בלבד
  החל מתאריך 18 בפברואר 2013  ועד לתאריך 20 במרץ 2013.
 • במסך נתונים אישיים למועמד מופיעים הנתונים שלך כפי שהם מעודכנים במשרד החינוך.

קיימת חשיבות רבה למידע האישי לצורך קליטת בקשת המועמדות ולקביעת הניקוד אנא הקדש לכך תשומת לב מרבית!

אם נדרש עדכון יש לפעול כמפורט להלן:

 • אמצעי קשר (טלפון, כתובת למכתבים וכד') יש לעדכן במסך עדכון אמצעי קשר בפורטל עובדי הוראה.
  הודעות דואר אלקטרוני מטעם משרד החינוך ישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני של יונת דואר בלבד.

 • פרטים אחרים, כגון: דרגה, נתוני השכלה וכד' יש לפנות לפקיד כוח אדם בהוראה במחוז.

נתונים אישיים למועמד

טופס הגשת מועמדות להוראה

מבחן בקיאות בשפה הערבית

ניקוד למועמד – מועדי חישוב ופרסום

 • חישוב ניקוד ראשוני יפורסם בתאריך 9 במאי 2013 - מתאריך זה ניתן להגיש ערעור לאגף כח אדם בהוראה במחוז.
  הניקוד הראשוני, נקבע בין היתר, על סמך נתוני "ותק במשרד", הקיימים היום במערכת המידע. יתכן שנתון "ותק במשרד" לחלק מן המועמדים, אינו מדויק.
  הניקוד הסופי למועמדים, הצפוי להתפרסם בתאריך 20 ביוני 2013 יכיל נתוני "ותק במשרד" מעודכנים.
  לאור האמור, בשלב זה אין לפנות לכח אדם בהוראה, לצורך תיקון נתוני ותק
 • ניתן לצפות בניקוד בטופס הגשת מועמדות להוראה במגזר הערבי בחלק התחתון של הטופס
 • מידע וקבלת קהל בנושא ניקוד ומיקום מועמדים להוראה - מוקד טלפוני  04-6477444/405
 • ניקוד סופי למועמדים יפורסם בתאריך 1 ביולי 2013 – אין לפנות לאגף כח אדם בהוראה בנושא הניקוד לאחר תאריך זה.

 

נתקלת בבעיה?

 • תשובות לשאלות נפוצות
 • בשאלות לגבי אופן מילוי הטופס, יש לפנות למוקד התמיכה בטלפון: 03-9298888 - אין לפנות למוקד בנושא הרישום למבחן
 • בשאלות לגבי נוהל הגשת מועמדות ותוצאות המבחן יש לפנות למוקד המידע הטלפוני שמספרו 04-6477444  בין השעות 8:00-16:00.