education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מפגש מנהלים ומדריכים בנושא יזמות וחדשנות - מחוז דרום
 

בתאריך 25.06.18 התקיים באולפן איבים שע"י שדרות מפגש מנהלים ומדריכים מחוזי
בנושא יזמות וחדשנות.
המפגש הועבר ע"י מר דניאל גרוס וכלל חלק סדנאי בו ניתנה במה למשתתפים להציג יוזמות ורעיונות
עתידיים בנושאים הקשורים לעשייה החינוכית באגף לחינוך מבוגרים.

מפקחת המחוז, הגב' יהודית גיגי, הציגה סיכום של הנעשה במחוז בשנה"ל תשע"ח ושל מה שייעשה בעתיד לבוא.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/07/2018