education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
חלוקת ספרי לימוד ביהדות לעולי אתיופיה במחוז דרום
 

ביום רביעי כא' מר חשון התכנסו העולים בכל מרכזי הקליטה במחוז דרום לטקס קבלת ספרי לימוד ביהדות
כיבדו אותנו בהשתתפותם מפקחת המחוז הגב' יהודית גיגי, אנשי הסוכנות, מורים ומנהלים.
העולים קיבלו חוברת ברכות וטהרת המשפחה אולם גולת הכותרת הייתה ספר לימוד של כל נושאי הלימוד באמהרית
שכתב מורה באולפן הגיור במחוז דרום מר אגרו קסה.
זו הפעם הראשונה שעולים אורייניים מקבלים ספר ובו כל נושאי תוכנית הלימוד ביהדות כתובה ומפורטת באמהרית.
 
ישר כח לכולם ובפרט למורה אגרו קסה על המאמץ הגדול.
בברכה,
שמעון שטרית
מנהל אולפן גיור

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/11/2019