education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
גדיש כרך י"ד
 

עורך: ד"ר עידו בסוק

חברי המערכת: גב' מגי קורן (יו"ר), גב' רינה כהן, ד"ר שרה רובינשטיין, ד"ר איתן ישראלי, שלום בוחבוט, ציפי מזר, יערה סרוסי, שרה גולן.

מועצת המערכת: ד"ר צביה רחימי-שפרן, גב' חנה בלאו, מר אורי דרומי, ד"ר יונתן מרוויס, ד"ר נח חיות, מר שלום בוחבוט, גב' רות בלום

עיצוב וסדר: סטודיו "שושנה שחר" מקבוצת "סקורפיו 88"

הוצאה לאור: מחלקת הפרסומים, משרד החינוך

תאריך פרסום: חורף תשע"ד, 2014

המאמרים מופיעים כקובצי PDF לפי ראשי הפרקים הבאים

 

העורך'משכיל אל דל' – מהפכים נדרשים אצל אוכלוסיות מודרות

 

שילוב בחינוך הכללי, אקדמיזציה והעמקת הידע בעברית לשם השתלבות בעבודה

 

מבט כללי

רינה לאור – שילוב וקידום בתעסוקה: מה נעשה? מה צריך להיעשות?

גילה שורץ-שחר 'עם הפנים לתעסוקה' – שילוב במעגל העבודה של קבוצות אוכלוסייה שונות באמצעות תוכניות תעסוקה: עקרונות ועשייה

 

השתלבות חרדים בהשכלה כללית ובתעסוקה בחברה הישראלית

בצלאל כהן הקהילה החרדית בישראל – בין אינטגרציה לסגרגציה   

רינה כהן סוצקבר למידת מבוגרים בגישה רב-תרבותית – הנתיב הקריטי לשילוב האוכלוסייה החרדית בעבודה

שירלי מרום הכשרה צבאית לאוכלוסייה החרדית ותרומתה לשילוב ולקידום בתעסוקה

מעיין שחף ויהודה מורגנשטרן המכינה החרדית לגברים

אסף מלחי 'בין הכיפה לגלימה' – לימודים אקדמיים בחברה החרדית

מעיין שחף – מערכת לימוד משלימה לחינוך החרדי – סוגיית הנשים

ליאת קוליק עמדות כלפי עולם העבודה וחוסן תעסוקתי בקרב נשים חרדיות עובדות

רועי כנען הכשרת סגלי חינוך ב'אחִיָה': נחשונים בחדר  

רבקה ורדי על המרכז לאמנות חזותית לציבור החרדי

מאיר פיאלקוף – קריאה אישית במחקר על מעמד ביניים חרדי בישראל (על ספרם של חיים זיכרמן ולי כהנר, מעמד ביניים חרדי)

 

קידום ידיעת עברית והשכלה של האוכלוסייה הערבית לצורך השתלבות מקצועית

שירלי מרום חשיבות השפה העברית לשילוב ולקידום האוכלוסייה הערבית בשוק התעסוקה

שרה גולן - הוראת עברית למגזר דובר הערבית - המעבר לאוריינטציה תעסוקתית ולתפיסה סובלנית

 

'הזקנים החדשים' כאוכלוסייה עובדת ולומדת

זאב גולן אזרחים ותיקים: המאגר הגדול ביותר של משאבי אנוש לא-מנוצלים

ראובן פוירשטיין, רפי פוירשטיין, לו פאליק, ענת כגן, לאה יוסף וצביקה וולק מניעת הידרדרות מנטלית אצל קשישים בסיכון באמצעות התערבות קוגניטיווית

 

התפתחויות בחינוך מבוגרים

צביקה אמיר וחיים פורטנוי על סקר מיומנויות מבוגרים בעולם ובארץ

שרון גרין ואורי מרכוס 'רשת חברתית' במתנ"סים לנכים ואוכלוסיות מיוחדות

 

ספרים ופרסומים

רחל טוקטלי חינוך מבוגרים ערני בארץ קטנה (על Andragogical Studies, 2012)

 

תקצירי פרסומים על חינוך מבוגרים, משבר כלכלי ומה שביניהם

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/11/2016