education - חינוך ספריות בתי ספר

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הנחיות להשתתפות במצעד הספרים ולקבלת המענק
 

הנחיות

  1. יצירת קשר רציף עם המדריכה במהלך השנה.
  2. בנית תכנית לשילוב הספרייה בתוכנית הבית ספרית.


שלב ראשון –אירוע פתיחה

 לדוגמא: טקס פתיחה וציון הארוע במסדר בוקר
פעילות שכבתית
פעילות בית ספרית
פעילות הורים וילדים/פעילות קהילתית.


שלב שני – פעילויות במהלך השנה 

לדוגמא: חשיפה של ספרי המצעד בכל כיתות בית הספר, כל כיתה ע"פ רמתה.
קריאה מספרי המצעד בהמשכים.
שיח בעקבות הקריאה
פעילויות יצירתיות ורעיונות מקוריים לספרי המצעד
המחזת סיפורי המצעד
כתיבה יצירתית בעקבות קריאה
ימי שיא בעקבות הקריאה.


שלב שלישי – פעילות מסכמת לקראת בחירות

לדוגמא: תערוכה של תוצרים שנעשו במהלך השנה.
הכנת משחקים ופעילויות סביב הספרים והצגתם בבית הספר.
הזמנת סופר אורח
הצגה בעקבות ספרים
הכנת פרסומות וכרזות לספרים.
הפנינג של דוכנים והפעלות.

שלב רביעי - יום בחירות בית ספרי

בתאריך שנקבע עריכת הפנינג בחירות סביב ספרי המצעד.
(כגון: "תעמולה לבחירת הספרים" )

אפשר להחליף בין שלב שלישי לרביעי או לצרפם

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/05/2017