education - חינוך הפיקוח על עבודות הגמר
 
 
 
 
 

 
 
 תיקוני הצעות מחקר יש להגיש עד חודש מיום קבלת הנחיית התיקון. תאריך סופי להגשת תיקוני הצעות מחקר – 10.9. לא יתקבלו תיקוני הצעות לאחר תאריך זה.
  
 פתיחת אפשרות כתיבת עבודת גמר החל מכתה י'
  
 

 
 


   

עדכוני rss