education - חינוך הפיקוח על עבודות הגמר
 
 
 
 
 

 
 
 תאריך הגשת עבודת גמר ב' טבת תשע"ז 31.12.16
  
 תאריך הגשת הצעת המחקר ד' בשבט תשע"ז 31.1.17
  
 שיעור מתוקשב לרכזי עבודות גמר יתקיים ביום א' ד' כסלו תשע"ז 4.12.16 בין השעות 14:00-15:00
  
 כנס רכזי עבודות גמר יתקיים בכ"א טבת תשע"ז 19.1.17 במכון דוידסון בין השעות 12:30–16:00
  
 

 
 


   

עדכוני rss