education - חינוך הפיקוח על עבודות הגמר
 
 
 
 
 

 
 
 הדרכה מקוונת "עבודות גמר" תשע"ה
  
 חומרי הדרכה שיעור הדרכה מקוון (תשע"ה)
  
 הדפסת טפסים לשכר מנחים תשע"ה
  
 הנחיות אגף הבחינות לרישום ולהגשת עבודת גמר – תשע"ה (2014-2015)
  
 שיעור הדרכה מקוון על מערכת עבודות הגמר - 8.12.2014
  
 לוח הזמנים להגשת עבודות הגמר והצעות – שנת הלימודים תשע"ה
  
 שר החינוך נפגש עם זוכי פרס ון ליר לעבודות גמר מצטיינות
  
 חדש באתר – הנחיות להכנת עבודה בתנ"ך (ח' כללי)
  
 הדרכה לכניסה למערכת עבודת הגמר ולשימוש בה
  
 ריענון ההנחיות – עבודת הגמר במדעי החברה
  
 טיפול בעבודה של תלמיד י"ב העובר לבי"ס אחר
  
 הגדרת הרשאה למורה לדיווח במערכת "עבודות הגמר" – תזכורת !
 

 
 


   

עדכוני rss