education - חינוך הפיקוח על עבודות הגמר
 
 
 
 
 

 
 
 שר החינוך נפגש עם זוכי פרס ון ליר לעבודות גמר מצטיינות
  
 חדש באתר – הנחיות להכנת עבודה בתנ"ך (ח' כללי)
  
 הדרכה לכניסה למערכת עבודת הגמר ולשימוש בה
  
 ריענון ההנחיות – עבודת הגמר במדעי החברה
  
 טיפול בעבודה של תלמיד י"ב העובר לבי"ס אחר
  
 הגדרת הרשאה למורה לדיווח במערכת "עבודות הגמר" – תזכורת !
  
 עבודת הגמר בפיזיקה - ריענון ההנחיות
  
 קוד הזדהות אישי - כניסה למערכת עבודות הגמר
  
 לוח הזמנים להגשת עבודות והצעות - שנת הלמודים תשע"ה
  
 הוראות להגשת הצעות לעבודת גמר ולהכנתן - תשע"ה
  
 הדפסת טפסים לשכר מנחים – תשע"ד
  
 הגשת העבודות להערכה – תלמידי י"ב – שנה"ל תשע"ד
 

 
 


   

עדכוני rss