education - חינוך הפיקוח על עבודות הגמר
 
 
 
 
 

 
 
 ברכות לרגל פרישתה של הגב' אפרת טל לגמלאות וכניסתה של הגב' שפרה סטרוסקי לתפקיד הממונה על עבודות גמר
  
 שנה"ל תשע"ה - הצעות חדשות יתקבלו עד לתאריך ד' בתמוז 21.6.15
  
 שנה"ל תשע"ה - תיקונים להצעות קיימות יתקבלו עד לתאריך יג' בתמוז, 30.6.15
  
 עדית רובין מצטרפת לצוות עבודות גמר כמדריכה מתכללת - לפרטים נוספים לחץ כאן
  
 מרים ראובני ממשיכה לטפל בשכר מנחים. ניתן ליצור קשר בטלפון 02-5603331/2
  
 פרס לעבודות גמר בתנ"ך
  
 פרס שז"ר לתלמידים
  
 מספר הטלפון של  מוקד הסיסמאות  לקבלת הרשאה לכניסה למערכת עבודות הגמר הוא: 039298888   
  
 מספר הטלפון של  מוקד הסיוע הטכני במנהלת ליישומים מתוקשבים הוא: 036906600
  
 הדרכה מקוונת "עבודות גמר" תשע"ה
  
 חומרי הדרכה שיעור הדרכה מקוון (תשע"ה)
  
 הדפסת טפסים לשכר מנחים תשע"ה
 

 
 


   

עדכוני rss