education - חינוך הפיקוח על עבודות הגמר
 
 
 
 
 

 
 
 "קול קורא"- כנס תלמידים מכיני עבודות גמר במדעי הטבע ובמדעים מדויקים – מכון דוידסון 24.3.2015
  
 מספר הטלפון של  מוקד הסיסמאות  לקבלת הרשאה לכניסה למערכת עבודות הגמר הוא: 039298888   
  
 מספר הטלפון של  מוקד הסיוע הטכני במנהלת ליישומים מתוקשבים הוא: 036906600
  
 "קול קורא" להגשת מועמדות לפרס ואן ליר לעבודות גמר מצטיינות במדעי הרוח (תשע"ה)
  
 הדרכה מקוונת "עבודות גמר" תשע"ה
  
 חומרי הדרכה שיעור הדרכה מקוון (תשע"ה)
  
 הדפסת טפסים לשכר מנחים תשע"ה
  
 הנחיות אגף הבחינות לרישום ולהגשת עבודת גמר – תשע"ה (2014-2015)
  
 שיעור הדרכה מקוון על מערכת עבודות הגמר - 8.12.2014
  
 לוח הזמנים להגשת עבודות הגמר והצעות – שנת הלימודים תשע"ה
  
 חדש באתר – הנחיות להכנת עבודה בתנ"ך (ח' כללי)
  
 הדרכה לכניסה למערכת עבודת הגמר ולשימוש בה
 

 
 


   

עדכוני rss