education - חינוךאגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

עדכוני rss

 
 
 
 

 

 חוזר מנכ"ל חדש - גני ילדים
  
 מידע בנושא עומס קור
  
 רשימות מבדק בטיחות לבתי ספר וגני ילדים מעודכנות אוקטובר 2016
  
 רשימות בקרה לבטיחות בבתי ספר וגנים ילדים ופנימיות מעודכן 2016
  
 הכנת לחורף גגות בבתי ספר וגני ילדים לקראת החורף
  
 טבלת עזר למנהלים לקראת פתיחת שנת הלימודים
  
 דגשים והנחיות לפעילות מתקנים מתנפחים
  
 הנחיות ודגשים לפעילות רחצה בבריכה
  
 "הכנס הארצי לבטיחות במערכת החינוך 2016 – חומרים מצגות"
  
 השתלמויות עזרה ראשונה לעובדי הוראה (נהלים ומסמכי עזר)
 

   

שאלה: מה ההבדל בין חוזר מנכ"ל טיולים לחוזר מנכ"ל פעילויות חוץ?

    תשובה: מצגת המסבירה על ההבדלים כולל קישורים לחוזרי מנכ"ל

 
מערכת לחיפוש הוראות בטיחות בפעילויות חוץ
    תאריך עדכון אחרון:  22/09/2016