education - חינוך אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
בטיחות בל"ג בעומר
וכן באירועים שבהם מתקיימים בהם מדורות ותהלוכות לפידים
 

1. הנחיות אלו נכונות לקיום מדורות ואירועי אש שאינם רק בל"ג בעומר ומתקיימות
לאורך השנה.
2. ככלל יש לפעול על פי כללי הבטיחות באש המפורטים לעיל. בעת ביצוע תהלוכת
לפידים יבדוק האחראי לבטיחות האירוע את יישום הכללים האלה:
3. לפני ל"ג בעומר, במידת הצורך, תקוים הדרכה בשימוש באמצעי כיבוי-אש
לעובדים, למורים ולתלמידים החל מכיתה ז' ומעלה.

 

בטיחות בל"ג בעומר

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/08/2015