education - חינוך אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מידע חשוב לקראת הקיץ
ריכוז הנחיות ביטחון ובטיחות לפעילות הקיץ מעודכן ליוני 2018
 


בטיחות בחופש הגדול - איגרת להורים

האיגרת המצורפת, העוסקת בבטיחות בחופש הגדול, מיועדת להורים.
אנו ממליצים לבעלי תפקידים במוסדות החינוך לשכפל את האיגרת ולשלב אותה בתעודת הסיום המחולקת לתלמידים ביום האחרון של שנת הלימודים.


 

• אירועי סיום שנת לימודים בבתי ספר הם בעלי מגוון רב של מאפיינים. האירועים כוללים הקמת במות, אמצעי תאורה, מערכות חשמל מורכבות, שילוב של כתובות אש, זיקוקי דינור, פעילות חוויה עם מתקנים מתנפחים, פעילויות מים ועוד. אירועים אלה מחייבים היערכות נכונה בהתאם לנהלי משרד החינוך.תכנון מקדים ופרטני יאפשר לקיים את הפעילויות הללו בצורה טובה ובטוחה. אירועים רבי משתתפים.


• ניהול בטיחות בטיול -בעת תכנון טיול,על המדריך ואחראי הטיול לתת את הדעת על נושאים בטיחות רבים. ריכזנו עבורכם דגשים שיעזרו לכם לשפר את התכנון, הביצוע וצמצום סיכונים מיותרים שעלולים להתרחש בזמן הטיול, ניהול בטיחות וסיכונים בטיול.

 

• במהלך חופשת הקיץ,בפעילויות מאורגנות כגון קייטנות ופעילויות חוויה ונופש, יש צורך מוגבר לתת את הדעת לנושא הבטיחות בהסעות. 
 לכל הסעה בקייטנה חובה למנות מלווה. למלווה תפקיד חשוב התורם לבטיחות ההסעה, מלווה הסעה בקייטנה.

 

• חובה לוודא בסיום הנסיעה שכל הילדים ירדו מהרכב. מניעת השארת ילד ברכב

 

• מתקנים מתנפחים, המהווים אטרקציה צבעונית ומלהיבה, טומנים בחובם בשימוש לא נכון פוטנציאל סיכון שעלול להיות גבוה. לכן חשוב להיערך נכון לקראת פעילות מסוג זה. הנהלים שהמשרד כתב לאורך השנים מסייעים לנהל פעילות זו באופן בטוח ומהנה. אנו מפנים אתכם לנוהל המלא, ומדגישים את הצורך: תעודה למנהל אתר מתקנים מתנפחים,כל המתקנים נבדקו על ידי מהנדס ונמצאו תקינים, לכל מתקן יש מבוגר המשגיח ומנהל את המתקן, דגשים לשימוש במתקנים מתנפחים.

 

הנחיות פעילות עם מתקנים מתנפחים.


• דף מידע הכולל בתוכו רשימת עזר לבדיקת בטיחות רחצה בבריכה. הנחיות ודגשים לפעילות רחצה בבריכה.

 

• דף מידע הכולל בתוכו רשימת עזר לבדיקת בטיחות רחצה בים, בטיחות רחצה בים.

 

• דף מידע הכולל בתוכו רשימת עזר לבדיקת בטיחות בפארק מים. בטיחות בפארק מים.

 


• בשנים האחרונות החלה להתפתח פעילות של קייטנות גלישת גלים לאורך חופי הים התיכון. אנו מעודדים פעילות זו,המאפשרת לילדים יכולת וביטחון בהתנהגות נכונה ובטוחה בים. קייטנת גלישת גלים.

 

• לאורך השנים, תנאי מזג האוויר בקיץ הולכים ונעשים קשים יותר. המעבר מהבית, מהרכב ומהכיתה הממוזגים לפעילות בחוץ בתנאי החום, מקשה על התלמידים את ההסתגלות וההתאקלמות למזג האוויר. על מנהלי הפעילויות לסוגיהן, המדריכים והמבוגרים המלווים לתת את הדעת על כך. לכן יש להקדיש תשומת לב רבה לארגון וניהול נכון של מלאי מים והצללה נכונה בשטח הפעילות. טיולים בעומס חום.

 

•  כרטיס מידע בנושא  מניעת התייבשות.

 

• במהלך חופשת הקיץ, מתקיימות פעילויות רבות בשטחים פתוחים ובטבע. זהו גם הזמן בו מתעוררים זוחלים למיניהם משנת החורף שלהם. בתקופה זו הם רעבים ובגופם כמות גדולה של ארס. עיקר פעילותם הינה עם רדת החשיכה ועד שעות הלילה; כאשר מזג האוויר חם,פעילותם היא גם בשעות היום. זהירות מפני הכשת נחשים בטיולים ופעילויות שטח.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/07/2018