education - חינוך אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
גיליונות מחזור הזמנים לבטיחות
 
 

גיליון קיץ 2018 שמש קיץ חדש 

מצורף גיליון קיץ 2018, אשר מכיל חומרים מקצועיים, המיועדים למחוזות, לקב"טים, למנהלי בטיחות ברשויות, למהנדסים ולאנשי מינהל העוסקים בבטיחות מוסדות חינוך.

גיליון אביב 2018

גיליון אביב 2018

 

גיליון פורים 2018

גיליון פורים 2018

 

נפצים וחזיזים זה לא משחק ילדים

 

קמפיין שערך משרד הכלכלה והתעשייה, בהשתתפות ישראל אהרוני להעלאת המודעות לסכנות השימוש בצעצועים מסוכנים.

 

מצ"ב קישור לסרטון הסברה בנושא תחפושות מסוכנות, מוגש מטעם ענף הסברה והדרכת אוכלוסייה של הרשות הארצית לכבאות והצלה.


גיליון סתיו חורף 2017 

גיליון סתיו חורף 2017

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/06/2018