הודעות הדוברות education - חינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
לימודים והשכלה גבוהה
 

ירושלים, ט"ו אדר ב תשע"א

21/03/2011

 
השר סער: "נרחיב את הנגישות להשכלה הגבוהה"

 

שר החינוך ויו"ר המל"ג, גדעון סער, אימץ את המלצות הועדה שמינה

לבחינת פעילות המכינות הקדם אקדמיות בראשות מר ירום אריאב.

 

 

שר החינוך ויו"ר המל"ג, גדעון סער: "צמצום פערים בחברה הישראלית הוא יעד לאומי"

המכינות הקדם אקדמיות ממלאות תפקיד חברתי ממדרגה ראשונה: מעניקות הזדמנות שנייה לצעירים שלא השיגו הישגים לימודיים בתקופת בית הספר ופועלות לקידום ההשכלה בעיקר בקרב אוכלוסיות חלשות במטרה לסייע להם להשתלב במעגל העבודה.

 

לאורך השנים נושא המכינות הקדם אקדמיות הוזנח וטיפלו בו גורמים שונים שלעיתים פעלו בחוסר תיאום ומבלי מקור סמכות ואחריות אחוד.

 

על רקע זה מינה ב 14.3.10 שר החינוך, גדעון סער, ועדה לבחינת פעילות המכינות הקדם אקדמיות בראשות מר ירום אריאב.

 

מתוך ראיית החשיבות החברתית הרחבה של המכינות הקדם אקדמיות הועדה הורכבה מנציגי הממשלה הרלוונטיים (מנכ"ל מל"ג, מנהל הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים), נציגי ציבור (בדגש על אוכלוסיות שהמכינות הן כלי מרכזי לשילובן בהשכלה הגבוהה- פרו' פואד פארס, ד"ר נגיסט מנגשה, מר אריאל דרעי), השותפים להשכלה הגבוהה (מנכ"ל ור"מ, מנכ"ל התאחדות הסטודנטים).

 

שר החינוך ויו"ר המל"ג, גדעון סער, אימץ את עקרונות הועדה והודיע כי יקים בהחלטת ממשלה צוות לקידום ההיבטים התקציביים של המלצות הועדה.

השר סער אמר כי: "צמצום פערים בחברה הישראלית הוא יעד לאומי"

והוסיף "הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בדגש על אוכלוסיות שממעטות להשתלב בהשכלה הגבוהה היא כלי מרכזי ביכולת לצמצם פערים בחברה. הרחבת מספר הלומדים במכינות הקדם אקדמיות מבטיחה כרטיס כניסה איכותי לחיים הבוגרים ולמעגל העבודה לעוד אלפי צעירות וצעירים".   

 

מר ירום אריאב, יו"ר הועדה לבחינת פעילות המכינות הקדם אקדמיות: "חברה הטרוגנית כמו החברה הישראלית לא יכולה לאפשר לעצמה לאורך זמן לחיות עם פערים הולכים ומתרחבים. העלאת שיעור המשתתפים בהשכלה הגבוהה והשקעה בהון האנושי משפיעות על קצב הצמיחה של המשק ומהוות המפתח לחוסנה של הכלכלה הישראלית בטווח הארוך".

 

עיקרי המלצות הועדה:

 • המכינות הקדם אקדמיות ירחיבו את פעילותן ויועמדו להן המשאבים הנדרשים.
 • סך תלמידי המכינות יגדל ב40% תוך 5 שנים, מ11500 סטודנטים ל16500 סטודנטים, גידול זה מגיע לאחר שנים של קיפאון במספר התלמידים במכללות.
 • ייקבעו יעדי גידול מספריים לאוכלוסיות החלשות: החרדים יגדלו מ600 ל3000, ערבים מ720 ל3000, אתיופים מ700 ל1500. הדבר יתרום להעלאת שעור ההשתתפות בכוח העבודה באוכלוסיות אלה וצמצום הפערים. לשם כך ינקטו שורה של אמצעים להסרת חסמים ייחודיים לכל מגזר, יצירת מעטפת תמיכה לסטודנטים, שיפור הדימוי של המכללות ועוד.
 • מקור הסמכות והאחריות לנושא המכינות יעבור למל"ג- ות"ת, ויכין מודל תקצוב ייחודי שיתמרץ את איכות ההוראה במכינות וקליטת תלמידים מאוכלוסיות חלשות. הות"ת גם יבחן את הפריסה הארצית של המכינות מתוך כוונה להגיע לפריסה מיטבית ובמטרה לאחד מכינות קטנות תוך חיסכון בעלויות. המוסדות להשכלה גבוהה יפעילו את המכינות ללא גוף מתווך מטעם הממשלה. 
 • המלצות שיקלו על הסטודנטים:
 • הכרה הדדית. שינוי המצב הקיים לפיו כל אוניברסיטה מכירה רק בתעודה מהמכינה "שלה". אנו ממליצים לחייב הכרה הדדית בין האוניברסיטאות השונות ובין המכינות השונות. לאחר שלוש שנים תיבחן הכרה הדדית כוללת.
 • תלמידי המכינות שימשיכו בלימודים אקדמיים יקבלו הכרה בקורסים שונים שלמדו במכינות הייעודיות, כגון מבואות, ולא יצטרכו לחזור על קורסים אלה בלימודיהם האקדמיים.
 • המכינות יפעילו מערך של הכוונה והדרכה לשם סיוע לסטודנטים לבחור את דרכם ומסלולם.
 • כיון שלעיתים תוצאות הבגרות והפסיכומטרי מהוות חסם בפני תלמידים מוכשרים מאוכלוסיות חלשות ואינן משקפים את סיכויי ההצלחה של תלמידים אלה, אנו ממליצים שלמספר מסוים של סטודנטים, תינתן אפשרות קבלה למוסדות האקדמיים על סמך דירוג התלמידים היחסי במחזורם בתיכון, מבלי קשר לציוני הבגרות והפסיכומטרי שלהם.
 • הקרן לסיוע נוסף תיתן מענקים ללומדים בכל המוסדות שיאושרו על ידי משרד החינוך. צעד זה יקל מאוד על הלומדים בכך שיעודד תחרות,יגדיל את יכולת הבחירה של התלמידים וכמו כן גם יאפשר להם לימודי ערב.
 • רמת המכינות תעלה. הפיקוח האקדמי יהיה באחריות מל"ג ות"ת באמצעות ועדת היגוי וייקבע רף לפיו המורים במכינות יהיו בעלי תואר שני לפחות.

 מצ"ב הדו"ח המלא של הועדה לבחינת פעילות המכינות הקדם אקדמיות:

מכינות 

 
 

 
 

 
 
   
 

 
 

 
 
   
 

 
 

 
 
   
 


 
 
מספר הפלאפון שמצוין מיועד לשימוש של אנשי תקשורת בלבד.
לפניות אישיות יש לפנות למרכז המידע של המשרד בטלפון 1-800-250025
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/02/2015    

עדכוני rss