education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 


 
 
 
 הנחיות לביצוע לבחינות בעל-פה לתלמידים בעלי לקויות למידה
  
 פרסום ציוני בחינות חורף תשע"ד (2014) - לכלל הנבחנים
  
 תזכורת למעריכים ולבוחנים לעדכון פרטים ורשימת עדכנית של מחוונים
  
 הנחיות לקראת בחינות מועד קיץ תשע"ד  (2014)
  
 הודעת מפמ"ר מתמטיקה בדבר שינויים במבנה הבחינות החל ממועד קיץ תשע"ד (2014)
  
 הנחיות לבחינות הסמכה לתלמידי י"ג-י"ד - מועד אביב תשע"ד 
  
 הנחיות למעבר הערכה מבוססת קריטריונים לבחינות שאינן בכתב
  
 לוח בחינות קיץ  תשע"ד - סופי בהחלט ונכון ל-2 באפריל 2014 כולל שעות בחינה
 

 

 

 
 

לבתי הספר (נבחנים אינטרניים)

 לוח בחינות מועד קיץ תשע"ד - סופי נכון ל-2.4.2014

 מערכת הודעות מטה בחינות - אביב תשע"ד

 הנחיות לביצוע בחינות מועד קיץ תשע"ד (2014)

 הנחיות למעבר הערכה מבוססת קריטריונים לבחינות שאינן בכתב

 הנחיות לקראת בחינות הסמכה לתלמידי י"ג-י"ד - אביב תשע"ד (2014)

 

 לנבחנים החיצוניים (האקסטרניים)

 פרסום ציוני מועד חורף תשע"ד (2014)

מערכת מימוש התאמות לנרשמים למועד קיץ תשע"ד (2014)

 תקנון לנבחן האקסטרני - מהדורה 21 - מעודכן

 רישום לבחינות מועד קיץ תשע"ד (2014) לאקסטרנים

 נושאי לימוד לבחינות אקסטרניות - החל מקיץ תשע"ד (2014)

 

קישורים לחוזרי מנכ"ל עדכניים

 הרפורמה בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"ה טוהר בחינות
 לקויי למידה
 עולים חדשים
 קריטריונים להגשת מועמדות להערכה