education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 


 
 
 
 הנחיות לביצוע לבחינות בעל-פה לתלמידים בעלי לקויות למידה
  
 פרסום ציוני בחינות חורף תשע"ד (2014) - לכלל הנבחנים
  
 תזכורת למעריכים ולבוחנים לעדכון פרטים ורשימת עדכנית של מחוונים
  
 הערכות לקראת בחינות הבגרות באנגלית - קיץ תשע"ד
  
 חומר עזר מותר בשימוש - מועד קיץ תשע"ד
  
 הנחיות לבחינות הסמכה לתלמידי י"ג-י"ד - מועד אביב תשע"ד 
  
 הנחיות למעבר הערכה מבוססת קריטריונים לבחינות שאינן בכתב
  
 לוח בחינות קיץ  תשע"ד - סופי בהחלט ונכון ל-2 באפריל 2014 כולל שעות בחינה
 

 

 

 
 

לבתי הספר (נבחנים אינטרניים)

 לוח בחינות מועד קיץ תשע"ד - סופי נכון ל-2.4.2014

 הערכות לבחינות הבגרות באנגלית - קיץ תשע"ד

 תוספות ועדכונים לקראת מועד קיץ תשע"ד (2014)

 חומר עזר מותר בשימוש - לנבחנים אינטרנים הרשמה במרכז בחינה גמיש - בוגרים מאחרי רישום

 

 לנבחנים החיצוניים (האקסטרניים)

 מערכת זימונים לנרשמים למועד קיץ תשע"ד (2014)

 פרסום ציוני מועד חורף תשע"ד (2014)

מערכת מימוש התאמות לנרשמים למועד קיץ תשע"ד

 חומר עזר מותר בשימוש קיץ תשע"ד

 תקנון לנבחן האקסטרני - מהדורה 21 - מעודכן

 נושאי לימוד לבחינות אקסטרניות - החל מקיץ תשע"ד (2014)

 

קישורים לחוזרי מנכ"ל עדכניים

 הרפורמה בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"ה טוהר בחינות
 לקויי למידה
 עולים חדשים
 קריטריונים להגשת מועמדות להערכה