education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 


 
 
 
 חדש!! פרסום ציוני בחינות - מועד קיץ ומועד ב' תשע"ה (2015)
  
 תזכורת!! העברת בקשות חריגות ביום בחינה - באמצעות מערכת מטה הבחינות
  
 

 

 

 
 

לבתי הספר (נבחנים אינטרניים)

 פרסום ומשלוח ציוני בחינות מועד קיץ תשע"ה

 מערכת  משוב בגרות מעודכנת לקיץ תשע"ד

 

לנבחנים החיצוניים (האקסטרניים)

 פרסום ציוני בחינות מועד קיץ ומועד ב' תשע"ה

 

קישורים לחוזרי מנכ"ל עדכניים

 הרפורמה בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"ה
 טוהר בחינות - חדש!!

 לקויי למידה - הנחיות חדשות החל מתשע"ה 
 עולים חדשים - חדש!!
 קריטריונים להגשת מועמדות להערכה - עדכון