education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 


 
 
 
 פרסום ציוני בחינה באנגלית ו/או במתמטיקה - מועד קיץ תשע"ה (2015)
  
 תזכורת!! העברת בקשות חריגות ביום בחינה - באמצעות מערכת מטה הבחינות
  
 

 

 

 
 

לבתי הספר (נבחנים אינטרניים)

 רשימת תלמידים ובוגרים שנרשמו באתר למועד ב'

 מערכת  משוב בגרות מעודכנת לקיץ תשע"ד

 

לנבחנים החיצוניים (האקסטרניים)

 הדפסת אישור תשלום לנבחנים שנרשמו באתר

 מערכת זימונים לבחינות קיץ תשע"ה - נבחנים אקסטרנים

 

קישורים לחוזרי מנכ"ל עדכניים

 הרפורמה בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"ה
 טוהר בחינות - חדש!!

 לקויי למידה - הנחיות חדשות החל מתשע"ה 
 עולים חדשים - חדש!!
 קריטריונים להגשת מועמדות להערכה - עדכון