education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 


 
 
 
 הנחיות לבחינות הסמכה - מועד אביב תשע"ה (2015)
  
 מועד מיוחד לבחינות בספרות (לנבחנים יהודים) - חורף תשע"ה
  
 מועד מיוחד לבחינות בספרות לערבים ולמתמטיקה שאלון 35801 -חורף תשע"ה
  
 עדכון טבלת הצרופים האפשריים במתמטיקה
  
 עדכון פרטים באתר מאגר ורשימת מומחים לבחינות
  
 

 

 

 
 

לבתי הספר (נבחנים אינטרניים)

 הפעלת מטה בחינות ומערכת הודעות ביום בחינה

 מערכת  משוב בגרות מעודכנת לקיץ תשע"ד

 הנחיות להגשת עבודות גמר בשנה"ל תשע"ה

 

לנבחנים החיצוניים (האקסטרניים)

 נפתח הרישום לאקסטרנים ומערכת למימוש התאמות - מועד קיץ תשע"ה

 

קישורים לחוזרי מנכ"ל עדכניים

 הרפורמה בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"ה
 טוהר בחינות

 לקויי למידה - הנחיות חדשות החל מתשע"ה 
 עולים חדשים - חדש!!
 קריטריונים להגשת מועמדות להערכה - עדכון