education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 


 
 
 
 הבהרות ועדכונים - הנחיות לקראת בחינות תשע"ז (2017)
  
 לוח בחינות חורף תשע"ז מפורט לפי שעות בחינה
  
 נוהל השגחה וממלאי תפקיד בעת הבחינות מעודכן למועד חורף תשע"ז
  
 נפתחה מערכת הרישום לנבחנים אקסטרנים עבור בחינות חורף
  
 הודעת רישום לנבחני משנה בוגרים עבור בחינות תשע"ז (2017)
  
 תכנית האצה לתלמידים מחוננים ומצטיינים
  
 

 

 

 
 

לבתי הספר (נבחנים אינטרניים)

 חוברת השאלונים בתכנית הרפורמה מעודכנת לנובמבר 2016

 הנחיות לקראת בחינות הבגרות לשנת תשע"ז (2017)

 

לנבחנים החיצוניים (האקסטרניים)

 תקנון לנבחן האקסטרני חדש לפי הרפורמה

 מערכת רישום לבחינות מועד חורף תשע"ז (2017)

 נושאי הלימוד לבחינות הבגרות - הבהרה

 

קישורים לחוזרי מנכ"ל עדכניים

 הרפורמה בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"ה
 טוהר בחינות

 לקויי למידה - הנחיות חדשות החל משנת תשע"ו
 עולים חדשים - חדש!!
 קריטריונים להגשת מועמדות להערכה - עדכון