education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 


 
 
 
 הנחיות לקראת מועד חורף תשע"ה (2015) ולוח בחינות סופי כולל שעות
  
 עדכון פרטים באתר מאגר ורשימת מומחים לבחינות
  
 מועד מיוחד (ד') במתמטיקה - קיץ תשע"ד (2014)
  
 הודעה לבוגרי תיכון בדבר הרישום למועד חורף תשע"ה
  
 לוח זמני פעולה לבתי הספר לקראת מועד חורף תשע"ה
  
 משלוח תוצאות בחינות בגרות ועדכון טפסים אישיים לבוגרי תשע"ד (2014)
  
 

 

 

 
 

לבתי הספר (נבחנים אינטרניים)

 הפעלת מטה בחינות ומערכת הודעות ביום בחינה

 מערכת  משוב בגרות מעודכנת לקיץ תשע"ד

 הנחיות לקראת מועד חורף תשע"ה (2015)

 הנחיות להגשת עבודות גמר בשנה"ל תשע"ה

 

לנבחנים החיצוניים (האקסטרניים)

 הדפסת אישור תשלום לנבחן האקסטרני שביצע רישום באתר למועד חורף תשע"ה

 מערכת למימוש התאמות לנבחן האקסטרני - מועד חורף תשע"ה

 לוח בחינות מועד חורף תשע"ה (2015) לאקסטרנים

 

קישורים לחוזרי מנכ"ל עדכניים

 הרפורמה בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"ה
 טוהר בחינות

 לקויי למידה - הנחיות חדשות החל מתשע"ה 
 עולים חדשים - חדש!!
 קריטריונים להגשת מועמדות להערכה - עדכון