education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 


 
 
 
 הנחיות לקראת מועד מיוחד לבחינות בעברית למגזר הערבי - קיץ 2015
  
 הנחיות ושינוי בשעות הבחינה ביום חמישי, 2 ביולי 2015
  
 כניסה לרישום למועד ב' לבחינות במתמטיקה - לתלמידים ובוגרי תיכון
  
 הנחיות לתפעול מועד ב' - קיץ תשע"ה
  
 הודעה לבוגרי תיכון על הרישום הנוסף לבחינות מועד ב' תשע"ה
  
 תזכורת!! העברת בקשות חריגות ביום בחינה - באמצעות מערכת מטה הבחינות
  
 הבהרה לגבי דווח ציונים שנתיים לבחינות שאינן בכתב
  
 

 

 

 
 

לבתי הספר (נבחנים אינטרניים)

 מערכת מטה בחינות פתוחה לבקשות חריגות

 הנחיות לתפעול מועד ב' תשע"ה (2015)

 רשימת תלמידים ובוגרים שנרשמו באתר למועד ב'

 מערכת  משוב בגרות מעודכנת לקיץ תשע"ד

 הנחיות להגשת עבודות גמר בשנה"ל תשע"ה

 

לנבחנים החיצוניים (האקסטרניים)

 הדפסת אישור תשלום לנבחנים שנרשמו באתר

 לוח בחינות מועד ב' תשע"ה (2015) מפורט לפי שעות

 חומר עזר מותר בשימוש לבחינות מועד קיץ תשע"ה

 מערכת זימונים לבחינות קיץ תשע"ה - נבחנים אקסטרנים

 

קישורים לחוזרי מנכ"ל עדכניים

 הרפורמה בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"ה
 טוהר בחינות

 לקויי למידה - הנחיות חדשות החל מתשע"ה 
 עולים חדשים - חדש!!
 קריטריונים להגשת מועמדות להערכה - עדכון