education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 


 
 
 
 פרסום ציוני בחינה באנגלית ו/או במתמטיקה - מועד קיץ תשע"ה (2015)
  
 הנחיות לקראת מועד מיוחד לבחינות בעברית למגזר הערבי - קיץ 2015
  
 הנחיות לתפעול מועד ב' - קיץ תשע"ה
  
 תזכורת!! העברת בקשות חריגות ביום בחינה - באמצעות מערכת מטה הבחינות
  
 

 

 

 
 

לבתי הספר (נבחנים אינטרניים)

 מערכת מטה בחינות פתוחה לבקשות חריגות

 הנחיות לתפעול מועד ב' תשע"ה (2015)

 הנחיות קבלת השאלונים במועד ב' תשע"ה

 רשימת תלמידים ובוגרים שנרשמו באתר למועד ב'

 מערכת  משוב בגרות מעודכנת לקיץ תשע"ד

 

לנבחנים החיצוניים (האקסטרניים)

 הדפסת אישור תשלום לנבחנים שנרשמו באתר

 לוח בחינות מועד ב' תשע"ה (2015) מפורט לפי שעות

 חומר עזר מותר בשימוש לבחינות מועד קיץ תשע"ה

 מערכת זימונים לבחינות קיץ תשע"ה - נבחנים אקסטרנים

 

קישורים לחוזרי מנכ"ל עדכניים

 הרפורמה בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"ה
 טוהר בחינות - חדש!!

 לקויי למידה - הנחיות חדשות החל מתשע"ה 
 עולים חדשים - חדש!!
 קריטריונים להגשת מועמדות להערכה - עדכון