education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 


 
 
 
 הנחיות לבתי הספר לגבי שאלוני מפמ"ר - קיץ תשע"ה
  
 תזכורת!! העברת בקשות חריגות ביום בחינה - באמצעות מערכת מטה הבחינות
  
 הבהרה לגבי דווח ציונים שנתיים לבחינות שאינן בכתב
  
 רישום במרכז בחינה גמיש (מרב"ג) - מועד קיץ תשע"ה - לבוגרי תיכון ולנבחנים אקסטרנים
  
 

 

 

 
 

לבתי הספר (נבחנים אינטרניים)

 מערכת מטה בחינות פתוחה לבקשות חריגות

 מערכת לוח בחינות כולל שעות קיץ תשע"ה (2015)

 תוספות ועדכונים להנחיות מועד קיץ תשע"ה

 מערכת  משוב בגרות מעודכנת לקיץ תשע"ד

 הנחיות להגשת עבודות גמר בשנה"ל תשע"ה

 

לנבחנים החיצוניים (האקסטרניים)

 חומר עזר מותר בשימוש לבחינות מועד קיץ תשע"ה

 מערכת זימונים לבחינות קיץ תשע"ה - נבחנים אקסטרנים

 

קישורים לחוזרי מנכ"ל עדכניים

 הרפורמה בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"ה
 טוהר בחינות

 לקויי למידה - הנחיות חדשות החל מתשע"ה 
 עולים חדשים - חדש!!
 קריטריונים להגשת מועמדות להערכה - עדכון