education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 


 
 
 
 הנחיות לתפעול מועד ג' במתמטיקה
  
 הנחיות לאופן מענה לבחינות המחצית השלישית - אוגוסט 2014
  
 מענה טלפוני במטה הבחינות למועד ג' במתמטיקה
  
 הצעת פתרונות לבחינות באנגלית ובמתמטיקה - מועד ב' תשע"ד
  
 עדכון פרטים באתר מאגר ורשימת מומחים לבחינות
  
 

 

 

 
 

לבתי הספר (נבחנים אינטרניים)

 הפעלת מטה בחינות ומערכת הודעות ביום בחינה

 הנחיות לתפעול מועד ג' במתמטיקה תשע"ד

 פרסום ציונים באנגלית ו/או במתמטיקה מועד קיץ

 לוח בחינות מועד ג' במתמטיקה - כולל שעות בחינה

 

 לנבחנים החיצוניים (האקסטרניים)

 פרסום ציונים באנגלית ו/או במתמטיקה קיץ תשע"ד

 מועד ג' במתמטיקה - לנבחנים אקסטרנים

 

קישורים לחוזרי מנכ"ל עדכניים

 הרפורמה בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"ה טוהר בחינות
 לקויי למידה
 עולים חדשים
 קריטריונים להגשת מועמדות להערכה