education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
לוח בחינות מועד קיץ תשע"ד (2014)
 

ירושלים, ב' בניסן תשע"ד

2 באפריל 2014

 

 

אל: מנהלי בתי הספר העל יסודיים - חטיבות עליונות

 

 הנדון: לוח מועד בחינות קיץ תשע"ד (2014) - סופי ומעודכן

                       נכון ל-2 באפריל 2014

 

 

מובאת בזאת הגרסה הסופית בהחלט של לוח בחינות הבגרות למועד קיץ תשע"ד (2014):

 

שלד הלוח הסופי - קיץ תשע"ד (2014)  - כולל פירוט שאלונים טכנולוגיים

(השינויים בלוח זה בהשוואה ללוח קודם שפורסם - צבועים בסגול) 

 

מערכת לוח ארועים - כולל שעות בחינה - סופי ומעודכן ל-2 באפריל 2014

 

 

עם פרסום לוח המועדים לבחינות הבגרות בחודש יולי 2013, פרסמנו גם את העקרונות המלווים את התכנון העתידי, בו מודגש שיש צורך להקטין את מספר ההיבחנויות במקצועות הבחירה. הלוח החדש שפורסם לאחרונה כולל שבעה ימי בחינה למקצועות החובה, שבעה ימי בחינה למקצועות בחירה מקובצים לאשכולות ועוד שני ימי בחינה למועדי ב' במתמטיקה ובאנגלית.

 

על-פי עקרון זה צמצמנו את לוח המועדים מ- 34 ימי בחינה פזורים במהלך חודשיים וחצי ל-20 ימים בלבד. כן, נקבע יום בחינה אחד לכל מקצוע ונקבעו ימי שני וחמישי כימי בחינה (יומיים הפרש), שכן לא ניתן לקבוע בחינות בימי שישי, שבת וראשון.

 

משרד החינוך קיבל הערות והצעות לתיקונים בלוח מועדי בחינות הבגרות למועד קיץ תשע"ד,  ובהיות המשרד קשוב להערות המורים והתלמידים, בוצע שיפור נוסף בלוח המועדים.

 

בנוסף, אגף הבחינות בדק את כל המקצועות למינימום חפיפות בין מקצועות ובחירות מיוחדות של היבחנויות על בסיס שנים קודמות ונמצא כי חפיפות אפשריות לכמה עשרות תלמידים רק במקצועות הבחירה. לאור העובדה שהמקצוע מדעי המחשב משותף לחינוך העיוני והטכנולוגי נקבע לו יום נפרד, ונקבעו עוד שני ימי בחינה ייעודיים למעבדות במקצועות המדעיים.

 

למרות זאת, בהיותנו מודעים לתקופת מעבר ולעובדה שייתכנו חפיפות בין מקצועות, הנחינו את המערכות, בתיאום עם המזכירות הפדגוגית שאם וככל שכבר נוצרו בחירות חופפות של מקצועות נפעל לקדמן.

 

1. חפיפות בין מקצועות: בתי הספר יוכלו לפנות אל הפיקוח על הוראת המקצוע ולקבל אישור לבחינה בית ספרית באישור המפמ"ר ואגף הבחינות יקבל במקום מחברת בחינה, ציון של בחינה שהוכנה, אושרה ונבדקה בבית הספר. פעולה זו חייבת להיות מתואמת עם אגף הבחינות כדי למנוע תקלות ואובדנים.

 

2. ספרות: אגף הבחינות הפריד באופן חד-פעמי את הבחינה בספרות מוגבר מהבחינה ברמה הרגילה. עם זאת בהפרדה זו נוצרה קירבה לתלמידים מגבירי הספרות עם בחינת הבגרות במתמטיקה. ע"פ הניתוח שבוצע מדובר במקרים ספורים של נבחנים בכתות י"ב מגבירי ספרות ונבחנים במתמטיקה. הבחינה בספרות מוגבר תתקיים בכ' באייר תשע"ד, 20 במאי 2014, והבחינה ברמת הבסיס תתקיים בד' בסיוון תשע"ד, 2 ביוני 2014.

האגף יאפשר שיגור של שאלון שיוכן על ידי המפמ"ר באמצעות מטה הבחינות, לבתי הספר אשר יהיו מעוניינים להיבחן במועד הרגיל, בתאריך הבחינה של הרמה הרגילה (2 ביוני 2014). במקרה זה עליהם לפנות בבקשה לאגף הבחינות (לידי הגב' ריקי זקן, מנהלת תחום ארגון בחינות). פעולה זו חייבת להיות מתואמת עם אגף הבחינות כדי למנוע תקלות ואובדנים.

 

3. המקצועות מוט"ב ומדעי הטכנולוגיה: בהיותם מקצוע בחירה א' יועברו ליום הבחינה בפיסיקה לתאריך ב' בתמוז תשע"ד, 30 ביוני 2014, באותן שעות כפי שתוכנן במקור. בתי הספר מתבקשים להקפיד וליידע את התלמידים על שינוי מועד הבחינות במקצועות אלה.

 

4. שפות: בלוח המועדים החדש נתן להיבחן בשפות בנוסף לשפות האם ולכן נקבע גם יום בחינה מיוחד לאשכול השפות. עם זאת נוצר מצב של תלמידים ספורים הבוחרים להיבחן בשפה רביעית תיתכן חפיפה עם אחת מהשפות. במקרה זה בתי הספר יוכלו לפנות ולקבל אישור לקיום בחינת בית ספר באישור המפמ"ר, עבור הבחינות בשפה הנוספת. אגף הבחינות יקבל במקום מחברת בחינה להערכה, ציון של בחינה שהוכנה, אושרה ונבדקה בבית הספר. פעולה זו חייבת להיות מתואמת עם אגף הבחינות כדי למנוע תקלות ואובדנים.

 

5. פסיכולוגיה: הבחינה בפסיכולוגיה תתבצע במועד מיוחד ומחוץ ללוח המועדים. השאלון ישוגר דרך מערכת מטה בחינות בתאריך שיתואם מראש.

 

6. מקצועות הבחירה, בלוח מועדי הבחינות,  קובצו לאשכולות של מקצועות כחלק מהתהליך של המעבר למתכונת בחינות הבגרות החדשה, במסגרת התכנית למעבר ללמידה משמעותית, להוביל להתמקדות במספר מקצועות מופחת תוך העמקת הלמידה בתחומי העניין המרכזיים של התלמידים.

 

7. ראוי להדגיש כי שעת ההתחלה של הבחינות משתנה בהתאם לשיקולים שונים, כגון: תאריך סיום שנת הלימודים, משכה של הבחינה כולה על כל מרכיבי השאלונים שבה, מספר הנבחנים הבוגרים במקצוע (אינטרנים ואקסטרנים) ועוד.

 

בתאריכים: 1 במאי, מתקיימות בחינות הן בבוקר והן בצהריים.

בתאריכים: 7 במאי, 29 במאי ו- 19 ביוני, מתקיימות בחינות החל מהשעה 11:00.

בתאריכים: 12 במאי ו- 20 במאי, מתקיימות בחינות אחר הצהריים החל מהשעה 14:30.

בתאריכים: 15 במאי ו- 22 במאי,  מתקיימות בחינות החל מהשעה 13:00.

בתאריך 26 במאי מתקיימות בחינות הן בשעה 11:00 והן בצהריים.

בתאריך 2 ביוני מתקיימות בחינות בשעה 11:00 והן בשעה 13:00 והן בצהריים.

בתאריך 9 ביוני מתקיימות בחינות בבוקר והן בשעה 13:00 והן בצהריים.

בתאריך 12 ביוני,  מתקיימות בחינות הן בשעה 11:00 והן בשעה 13:00.

 

אנו קוראים לתלמידים ולנבחנים ללמוד במשך כל שנת הלימודים ולא לדחות את הלמידה לרגע האחרון או ל"מרתונים" ערב הבחינה או לחזרות לבחינות בלבד, עשו מאמץ רציף – הוא בוודאי יישא פרי.

 

אנו מבקשים מהתלמידים ומהנבחנים לשמור על כל כללי טוהר הבחינות – יושרה ואמת בהיבחנות היא כלל הכרחי לחברה צודקת והוגנת. אנו מקווים, כי הלוח והפירוט בו יהיו לכם לעזר, ומאחלים לכם את מיצוי היכולות הטמונות בכל אחת ואחד מכם. נשמח לעמוד לרשותכם בכל בעיה שתתעורר ונשתדל לעשות כמיטב יכולתנו לפותרה.

 

פניות בכתב נא להפנות לגב' ריקי זקן, מנהלת תחום ארגון בחינות, רח' שבטי ישראל 29, ירושלים 91911 או באמצעות הפקס מס' 5603115 - 02.

טלפונים לשאלות והבהרות: 02-5602696, 02-5602487, 5602923- 02.

 

 

אנו מאחלים לכם ארגון יעיל של הבחינות, ולתלמידים הצלחה רבה בבחינות. 

 

  

   

                                                                                           ב ב ר כ ה,

 

 

                                                                                          ד"ר משה דקלו

                                                                                       מנהל אגף בכיר בחינות

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/04/2014