education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
לוח בחינות מועד חורף תשע"ו (2016)
 

 

כחלק מהיערכות משרד החינוך ובתי הספר התיכוניים לקראת בחינות הבגרות במועד חורף תשע"ו, מתפרסם לוח מועדי בחינות חורף תשע"ו (2016). הלוח נבנה מתוך שיתוף מעגלים של מנהלי אשכולות במזכירות הפדגוגית, מפמ"רים, מפקחים, ארגון המורים, ארגון מנהלי בתי הספר, מועצת התלמידים, נציגי הצבא, נציגי הדתות ואחרים.

 

אנו מודים לכל המגיבים על הסיוע ועל שיתוף הפעולה.

 

לוח מועדי בחינות החורף תשע"ו (2016) מיועד לתלמידי כיתות י"א אוכלוסיות מיוחדות בלבד הנבחנים על פי הרפורמה החדשה, וכן לתלמידי כיתות י"ב הנבחנים במתכונת הישנה.

חשוב להדגיש כי תלמידים רגילים הלומדים בכיתות י"א ייבחנו החל ממועד קיץ תשע"ו (2016).

הנחיות לגבי ההרשמה יפורסמו במהלך השבוע הקרוב.

 

לוח בחינות מועד חורף תשע"ו (2016) - לתלמידים ולבוגרי תיכון אינטרנים

 

בהצלחה לכלל הנבחנים!

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/12/2015