education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
קטע הבנת הנשמע בבחינות ברוסית ובצרפתית
 

‏י"א באייר תשע"ז

‏07 במאי 2017

 

לכבוד

מנהלי בתי הספר העל – יסודיים

 

  

שלום רב,

 

 

הנדון: קטע הבנת הנשמע בבחינות ברוסית ובצרפתית

מועד קיץ תשע"ז (2017)

 

בתי הספר הנבחנים ביום חמישי, כ"ט באייר תשע"ז, 25.5.2017 בבחינות:

-  רוסית על-פי הרפורמה, סמל שאלון 585381

-  רוסית 5 יח"ל (טרום רפורמה), סמל שאלון  585502

-  צרפתית על-פי הרפורמה, סמל שאלון 17381

 

מתבקשים להשמיע את "קטע הבנת הנשמע" מהתקליטור בשעה 11:00.

הקטע הוקלט פעמיים. יש להאזין לקטעים בשתי הקריאות שהוקלטו בתקליטור. אין לחזור ולהפעילו שנית.

 

תקליטור "הבנת הנשמע" יימסר לבתי הספר באמצעות תחנת הקליטה בבוקר יום הבחינה, החל מהשעה 8:00.

 

אנו מאחלים הצלחה לכם ולנבחנים!

 

                                                                                              דויד גל

 

                                                                                  מנהל אגף א' בחינות

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/05/2017