education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
חוזר הנחיות שנתי לשנת תשע"ח (2018)
 

למנהלי בתי הספר העל יסודיים

ורכזי בחינות הבגרות

 

שלום רב,

 

מצורף חוזר הנחיות לרישום למועדי בחינות חורף וקיץ תשע"ח (2018).

 אנא עקבו אחר ההנחיות ופעלו בהתאם. שימו לב לחידושים ולשינויים שיבוצעו השנה.

בכל שאלה ובעיה אתם מוזמנים לפנות לצוות אגף הבחינות.

אנו מאחלים לכם שנה מוצלחת ופוריה.


חוזר שנתי תשע"ח (2018

 

רשימת שאלונים שיתקיימו במועד חורף תשע"ח (2018) 

 

הודעת הבהרה לגבי המרת שאלונים בתנ"ך לבי"ס כללי עבור נבחני משנה בוגרים

הודעת עדכון לגבי המרת שאלונים בתנ"ך לבי"ס דתי עבור נבחני משנה בוגרים

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/10/2017