education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
עדכון פרטים באתר מאגר מומחים
 

ירושלים, כ"ט בטבת תשע"ד

1 בינואר 2014

 

 

לכבוד

הבוחן/מעריך

 

 

שלום רב,

 

 

הנדון: עדכון פרטים באתר מאגר ורשימת מומחים לבחינות

 

 

האגף הבכיר לבחינות מתארגן לקראת המועדים הקרובים, החל ממועד אביב תשע"ד

(2014), לפעול על פי הנחיות משרד האוצר בהפעלת המעריכים והבוחנים בבחינות בגרות ולהכליל אותם ברשימה מרוכזת של מומחים על פי תחומי הדעת במערכת החינוך העל יסודי (בחינות בגרות) והעל תיכוני (הסמכת טכנאים והנדסאים).

 

על פי רישומינו במרכז הבחינות – המרב"ד, הנך משמש כמעריך בחינות או כבוחן בבחינות ההסמכה או בחינות הבגרות (נכון לשנת 2013).

 

במערכות מרכז הבדיקה – המרב"ד, קיימים פרטיך האישיים ופרטי הבנק שלך אולם אין ברשותנו פרטים נדרשים לצורך עמידה בכללי חוזר המנכ"ל כגון פרטי השכלה, רישוי ופרטים פדגוגיים (תארים, השתלמויות, שנות הכנה לבגרות, בתי ספר שבהם הנך מלמד/ת וכד').

על פי התהליך שנקבע באגף הבכיר לבחינות, על כל בוחן או מעריך להשלים את עדכון הפרטים הנדרשים. מעריך או בוחן שלא ישלימו פרטים אלו ולאחר מכן יאושרו מינהלית בענף מעריכים ובוחנים שבאגף וכן יומלצו מקצועית ופדגוגית על-ידי המפמ"ר להוראת המקצוע, לא יוכלו לכהן כבוחנים או מעריכים במועד אביב תשע"ד (2014) ובהמשך במועד קיץ תשע"ד (2014).

לפיכך הנכם מתבקשים להיכנס לאתר מומחים בכתובת: http://experts.education.gov.il

שנפתח לצורך יישום תהליך זה ולעדכן את פרטיכם האישיים על מנת לעמוד בכללי העסקתכם במערכות הערכה והבחינה של בחינות הבגרות וההסמכה.

הנחיות לעדכון הפרטים מופיעות באתר עצמו.

 

מרכז התמיכה של המרב"ד בטלפון 03-5300804 יעמוד לרשותכם בין השעות 08:00-18:00 בכל יום במהלך השבוע (א'-ה') וכן ביום שישי בין השעות 08:00-13:00.

האתר מתאים לדפדפנים מסוג Explorer9 ומעלה, Chrome, SAFARI.

 

אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה.

 

 

בכבוד רב

 

ד"ר משה דקלו

מנהל אגף בכיר בחינות

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/05/2014