education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
נספחי מידע לקראת בחינות מועד קיץ תשע"ז (2017)
 

כ"ד בניסן תשע"ז

20 באפריל 2017

 

למנהלי בתי ספר העל-יסודיים

רכזי הבחינות

 

שלום רב,

 

מצורף בזה נספחי מידע להנחיות לקראת בחינות מועד קיץ תשע"ז (2017).

 

 נספח 1 - שאלונים מתורגמים לעולים חדשים 

נספח 2 - שאלונים טכנולוגיים מתורגמים לערבית 

 נספח 3 - שאלונים עיוניים מתורגמים לערבית 

נספח 4 - שאלונים כרוכים במחברת בחינה 

 

שאלונים שישוגרו באמצעות מערכת הודעות מטה בחינות 

 

חומר עזר מותר בשימוש - שאלונים עיוניים

 

חומר עזר מותר בשימוש - שאלונים טכנולוגיים 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/04/2017