education - חינוך מחוז חיפה

עדכוני rss


   

Academy on line

אקדמיה ברשת סמסטר קיץ
מגוון קורסים דיגיטליים בתחומי דעת שונים  המיועדים לתלמידים בוגרי כיתות ד' ומעלה ומופעלים ללא עלות.
הקורסים כוללים פעילויות למידה חוויתיות בשילוב כלים דיגיטליים

 שדרות פל – ים 15 א' חיפה 33095 ● מוקד מידענים 04-8632788 ● טל. 04-8632666 ● פקס. 04-8632575