education - חינוך תכנית חפציב''ה

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
 אודות
חפציב"ה חינוך פורמאלי ציוני יהודי בברה"מ (לשעבר) "לא יאמר לך עוד עזובה ולארצך לא יאמר עוד שממה כי לך יקרא חפציבה" (ישעיה סב)
 

א. רקע

תכנית חפציב"ה, ראשיתה בתש"ן (1990) עם קריסת "מסך-הברזל", פתיחת שערי ברה"מ, וגל עלייה גדול של יהודים לישראל. אז הונחו יסודות לפעילות יהודית-ציונית רשמית וגלויה מטעם מדינת ישראל. בשלב ראשון הופעלו אולפני הנחלת השפה העברית, קורסי הכשרת מורים מקומיים לעברית ולמסורת, חינוך בלתי-פורמאלי, בתי-ספר יום א' ועוד. פעולה זו בוצעה בשיתוף לשכת-הקשר ("נתיב"). כל אלה ביוזמתו ובהשראתו של שר החינוך והתרבות באותה עת, מר זבולון המר ז"ל. כיום חפציב"ה פרושה ב-28 ערים, ב-10 רפובליקות, ומהווה מרכיב מרכזי במערך החינוך היהודי-ציוני שם. משנת 2003 מופעלת התכנית בשותפות בין משרד החינוך והסוכנות היהודית.

 

 

ב. הנחות יסוד

 1. מדינת ישראל מעוניינת להשיב ליהודי ברה"מ לשעבר את זהותם היהודית ואת זיקתם לעמם ולארץ מולדתם, להגביר את העלייה ולצמצם את ההתבוללות.
 2. יהודי ברה"מ לשעבר מצויים בתהליך שיבה כפול: לזהות היהודית ולארץ המולדת. הם מהווים פוטנציאל עלייה גדול לישראל.
 3. הסכמים בין המדינות פתחו בפנינו אפשרויות להשפיע על תהליכים אלו.
 4. המאמץ החינוכי שם נושא פירות: העמקת הזהות היהודית והגברת הזיקה לעם ישראל ולמדינת ישראל; עליית תלמידים ומשפחותיהם; שיפור הקליטה.
 5. השקעה בחינוך יהודי היא תנאי להמשך העלייה מברה"מ לשעבר ולקיום הקהילות היהודיות.

 

ג. יעדים ומטרות

 1. טיפוח, העמקה וביסוס זהותם היהודית של התלמידים וזיקתם לעם היהודי ולמורשתו, לארץ ישראל ולמדינת ישראל.
 2. צמצום ההתבוללות בקרב הצעירים היהודים בברה"מ לשעבר.
 3. עידוד העלייה לישראל בקרב התלמידים ובני משפחותיהם.
 4. טיפוח הקהילה היהודית בברה"מ לשעבר וזיקתה לעם היהודי ולמדינת ישראל.

 

ד. נתונים והיקפים - תשע"ב

 • 44 בתי ספר יהודיים יומיים, מופעלים באמצעות שלוש רשתות חינוך: אורט עולמי - 16 בתי"ס; אור אבנר - 19 בתי"ס; שמע ישראל - 9 בתי"ס
 • כ-10,000 תלמידים, יהודים וזכאי עלייה ע"פ חוק השבות, לומדים בבתיה"ס חפציב"ה
 • 55 מורים-שליחים מישראל מלמדים בבתי הספר חפציב"ה

 

ה. בתי ספר חפציב"ה

עם צמצום היקף העלייה מברה"מ והתפתחות מערכת חינוך יהודית במרחב זה, הנחנו יסודות לרשת בתי ספר יומיים יהודיים-ציוניים, בחסות מדינת ישראל. בראשית שנת הלימודים תשנ"ג (ספטמבר 1992) הופעלו חמישה בתי ספר יהודיים (מוסקבה, לנינגרד, קייב, קישנייב, ריגה). במוסקבה, בריגה ובקשנייב - היו אלו מוסדות חינוך יהודיים-לאומיים מלאים, שקמו על-ידי גורמים יהודיים מקומיים והצטרפו לתכנית. בקייב ובלנינגרד (פטרסבורג) - היו אלו מגמות יהודיות שנפתחו בתוך בתי ספר כלליים. כולם פעלו ופועלים באישור השלטונות המקומיים, מוכרים כבתי ספר מקומיים לכל דבר.

בשנים תשנ"ד-תשנ"ו, 1996-1993, נוספו לחפציב"ה עוד עשרה בתי ספר. משנת תשנ"ז 1997, נכללים בתכנית חפציב"ה 44 בתי ספר יהודיים. בתי"ס אלה מקבלים על עצמם עקרונות יסוד שנקבעו על-ידי מטה חפציב"ה במשרד החינוך.

 

 

ראו בפרק ארגון ומנהל, הגדרת בי"ס חפציב"ה ותנאי סף להכללת בי"ס בתכנית משאבים אנושיים וחומרים לבתי הספר:

 1. מורים שליחים מישראל שגויסו והוכשרו לתפקידם (ראו "הגדרת תפקיד מורה שליח ותנאי סף ליציאה בשליחות הוראה במסגרת חפציב"ה").
 2. פיקוח, הנחייה והדרכה על ידי הצוות הפדגוגי של חפציב"ה.
 3. ליווי מקצועי וארגוני, סיוע בהפעלת המוסד החינוכי ובפתרון בעיות וקשיים.
 4. סמינרים והשתלמויות למורים השליחים ולמורים המקומיים.
 5. תכניות לימודים בעברית, בהיסטוריה יהודית, במסורת ובתרבות ישראל.

 

תכניות חינוך בלתי פורמאלי לטיפוח הזהות היהודית, ובהן:

 1. "מסעות שרשים" לאתרי מורשת העם היהודי והשואה.
 2. "תאומות" - אימוץ הדדי בין בית ספר ישראלי לבית ספר חפציב"ה, בשיתוף המלי"ץ.
 3. שבתונים והכשרת מנהיגות צעירה בשיתוף קרן אביחי.
 4. חידונים, אולימפיאדה בית ספרית ועוד.

 

עיקרי הפעילות לאורך שנת הלימודים

 1.  "שגרירי חינוך" (מורים-שליחים) - איתור, גיוס, מיון, הכשרה ושיבוץ המורים השליחים.
 2.  ליווי והנחיה, פיקוח ובקרה פדגוגיים וארגוניים לבתי הספר ולמורים השליחים והמקומיים.
 3. הכשרה והשתלמות - מורים שליחים ומקומיים.
 4.  תכניות לימודים - עברית (תכנית משרד החינוך, תל-עם, נט"ע); היסטוריה יהודית, מסורת, ספרות יהודית-ישראלית.
 5.  חינוך בלתי פורמאלי: "מסעות שורשים"; תכנית יום העצמאות; בר/בת מצווה, שבתונים; חידונים; "תאומות" בתי ספר ועוד.
 6.  ליווי מנהלתי ארגוני ותקציבי של התכנית; בתי הספר, המורים והסמינרים, באמצעות מערכות תקשורת מרחוק (טלפון, דוא"ל, סקייפ וכו') וביקורים בבתי הספר.

 

ו. מטה חפציב"ה

מטה חפציב"ה במשרד החינוך, כפוף למינהל כ"א בהוראה, תיאום בקרה.

המטה כולל: ראש מטה, מנהלת בתי-הספר היהודיים, רכז כוח אדם והשתלמויות, צוות הדרכה - חמישה מדריכים פדגוגיים (עברית, היסטוריה יהודית, תרבות ומסורת ישראל, זהות יהודית וחינוך בלתי פורמאלי). הצוות ותיק, מקצועי ומנוסה מאד בפעילות החינוכית הייחודית בברה"מ לשעבר.

 

 

 

ז. מדיניות ניהול והפעלה

 1. מדינת ישראל נשאה ברוב הנטל קרוב לעשרים שנה, בהשקעה תקציבית אדירה.
 2. הנהלת חפציב"ה פועלת על פי תכנית מובנית, להעברה מדורגת ומבוקרת של האחריות על בתי הספר לגורמים מקומיים. מערכת החינוך היהודית בברה"מ לשעבר, בשלה למהלך זה.
 3. במסגרת זו נקטנו בשנים האחרונות כמה מהלכים, בהם: העברת האחריות לשיגור ולהפעלה מנהלתית של המורים השליחים לידי רשתות החינוך. גביית תשלומים מהתלמידים עבור השתתפות בפעילויות וקבלת חומרי למידה. בכוונתנו להמשיך במדיניות זו בשנים הבאות.

 

ח. אִפיונים ייחודים:

 1. חפציב"ה הינה תכנית ייחודית, אין דוגמתה בשאר הגלויות. רק במרחב הפוסט-קומוניסטי מעורבת מדינת ישראל ושותפה מלאה באחריות למערכת החינוך היהודי.
 2. חפציב"ה הינה תשתית אסטרטגית רחבה ומוצקה לפעילות יהודית-ציונית-ישראלית ברחבי ברה"מ לשעבר.
 3. חפציב"ה משלבת בתי"ס מגוונים; "דתיים" - "חרדיים" - "חילוניים", מופעלת על ידי מטה אחד.
 4. בתי הספר חפציב"ה הוכיחו עצמם כגורם משמעותי בטיפוח זהות יהודית, זיקה לישראל ועידוד עלייה. הילדים מביאים הביתה זהות יהודית ומהווים מקור לטיפוחהּ בקרב בני המשפחה.
 5. בתי הספר חפציב"ה מהווים מוקד יהודי-ישראלי קהילתי תוסס, ומקיימים קשרים עם הורי התלמידים ועם בני משפחותיהם.
 6. רוב בתי הספר חפציב"ה קשורים בארגונים ובקהילות יהודיות, ומהווים מפתח לפעילות בקרב הקהילות ובני משפחות התלמידים.
 7. במהלך השנים עלו לארץ תלמידים מבתי הספר בהיקף גדול יותר מאחוז העולים ממדינות ברה"מ לשעבר. כמה בתי ספר קיימו בארץ מפגשי בוגרים בהם נוטלים חלק מאות מבוגריהם שנלקטו בארץ. כמה מבוגרי בתי הספר חפציב"ה נפלו כחיילי צה"ל, אחרים נהרגו בפעולות טרור בארץ. התלמידים שעדיין אינם עולים מפתחים זיקה חיובית לעם היהודי ולישראל.

 

חוות דעת של המנהלים על תכנית חפציב"ה:

 

ולדימיר קריצמן, מנהל בית ספר בישקק, חבר הנהלת קהילת יהודי קירגיסטאן:

חפציב"ה הינה תכנית חשובה מאוד לחינוך היהודי. תרומתה משמעותית להדגשת הציונות, לבתי"ס יהודיים, לזהות יהודית של תלמידינו ולחיזוק הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל. מורים-שליחים השפיעו רבות ומלאו תפקיד חשוב בהשגת מטרה זו... חינוך ילדים ברוח "הקשר הנצחי" בין היהודים והמדינה שלהם, בא לביטוי גם בעבודה עם ההורים... רוב משפחות תלמידינו עלו לישראל. לפחות 108 תלמידים ובוגרים עלו לישראל. אני רוצה להגיד לכם תודה, כהורה של בוגרת בית ספרנו - יוליה קריצמן. בספטמבר 2006, עלתה לישראל בתכנית סל"ה. היא סטודנטית באוניברסיטה העברית בירושלים. לאחר סיום הלימודים, יוליה מתכוננת להתגייס לצה"ל.

 

 

גרגורי ביקסון,  מנהל בית הספר היהודי ע"ש שם דובנוב, בריגה

ללא חפציב"ה החינוך היהודי והציוני לא הייה קיים, רבים מבתי ספר היהודיים היו מפסיקים להיות יהודיים, חלקם היו הופכים לבתי לימוד בשטעטל. המורים השליחים יוצרים באופן ישיר את הקשר בין בית הספר לבין ישראל. הם - ישראל בבית ספרנו. הם משכילים, רחבי אופקים, בעלי מוטיבציה ורצון לעבוד, מעוררים סיפוק והערצה גדולה.

 

 

אולגה טרופף, מנהלת בית ספר משפחתינו, קזאן

מורים-שליחים מחזקים את הזהות היהודית ואת הקשר עם מדינת ישראל. הם מבשרי תרבות ישראלית, מעוררים עניין ומלמדים לאהוב אותה, מעודדים חינוך ברוח פטריוטית ואהבה כלפי מדינת ישראל, העם היהודי, ההיסטוריה והתרבות היהודית-ישראלית. ההשקעה של המורים-השליחים בהוראה מאפשרת למורים-מקומיים להשתכלל ולהתפתח מהבחינה המקצועית. הקשר והשיח בין המורים-השליחים, בני התרבות והשפה ובין התלמידים, משפר את הרמה השפתית, מעשיר את העולם הפנימי והתרבותי, מעודד ומעלה מוטיבציה ללמידה בתחום ההשכלה היהודית הישראלית. מורים-שליחים מרחיבים את האפשרויות של חינוך ערכי ברוח המסורת היהודית.

 

 

גרגורי ליפמן, מנהל בית הספר התחייה, מוסקבה (חלוץ בתיה"ס היהודיים בברה"מ)

לא ניתן להעריך במילים את ההשקעה של מדינת ישראל ותכנית חפציב"ה בפיתוח החינוך היהודי-ישראלי. מהיום הראשון של הקמת בית ספרנו, שיתוף הפעולה עם משרד החינוך הישראלי מאפשר לפתח חינוך יהודי-ישראלי וללמד את מקצועות המגמה היהודית-ישראלית. הקשר בין שתי המדינות נותן לבית ספר היהודי ברוסיה הזדמנות ייחודית לחנך ילדים להיות גאים בהשתייכותם לעם היהודי, בהישגים ובהצלחות של המדינה היהודית הצעירה - מדינת ישראל.

 

עבודת המורים השליחים עוזרת לפתח רעיונות חדשים וייחודיים, מרחיבה את האופקים בעשייה של הצוות המקומי. מורים מקצועיים ומוכשרים, השולטים היטב בשפה העברית ובקיאים בשיטות הוראה מודרניות, חיוניים מאוד בבית הספר ולא ניתן להחליפם. הוראת השפה העברית, היסטוריה ומסורת ישראל משתכללות גם בזכות תכניות ההוראה, ספרי הלימוד וספרות עזר, שנכתבים או נרכשים עבור בתי ספר חפציב"ה. "מסע שרשים" מעמיק את הידע ומאפשר לתלמידים להבין טוב יותר את העבר וההווה של העם היהודי. התכנית מעוררת בתלמידים את השייכות וההזדהות לגורל של עמנו ומחנכת "אדם בעל נשמה יהודית". תכנית "מסע שרשים" חייבת להימשך ולהשתכלל בזכות הניסיון שנצבר בשנים הקודמות.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/01/2012