education - חינוך האגף לחינוך על יסודי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
מתנ"ה לשנת הלימודים תשע"ד
 

למנהלי מוסדות החינוך ולמפקחים במחוזות

פורסם מארז תכנון, ניהול והיערכות לשנה"ל תשע"ד

 

הכולל את תשתית המידע הנדרש למחוז לשם בניית תכנית העבודה של המפקח עם מנהליו.

 

המתנ"ה הוכנה ע"י המינהל הפדגוגי, בשיתוף כלל המינהלים במטה

על מנת לאפשר לכם לתכנן ולהיערך מוקדם ככל שניתן לשנה"ל הבאה.

 

המארז כולל 3 מארזים לשנה"ל תשע"ד:
1. מתנ"ה לחינוך הקדם יסודי
2. מתנ"ה לחינוך היסודי
3. מתנ"ה לחינוך העל יסודי
 
בברכת היערכות יעילה

 

קישור למינהל הפדגוגי


 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/06/2013