education - חינוך רשם הקרנות
 
 
 
 
 
 
 
 
רשימת קרנות השייכות לאפיון היעודי
 
 
 אגודת האקדמאים למדעי החברה והרוח בישראל
 האוניברסיטה הפתוחה
 המסלול האקדמי המכללה למנהל
 מכללה אקדמית עמק יזרעאל
 מכללת שערי משפט- מלגת סיוע כלכלי
 מלגות הטכניון
 מלגות הי.א.ס (בישראל), (במדינת ניו יורק) HIAS,INC
 מפעל הסטיפנדיות לחינוך בע"מ
 פרח מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן למדע
 קרן אייסף - הקרן הבינלאומית לחינוך
 קרן המלגות והפרסים ליד לשכת רו"ח בישראל
 קרן הסיוע במענקים והלוואות לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה
 קרן הרב מנחם הכהן לתרבות חינוך ומדע
 קרן מלגות לבני ישיבות ההסדר- בני אפרים
 קרן מלגות לזכר בני המועצה שנפלו במערכות ישראל ובפעולות איבה
 קרן מלגות ע"ש דוד גאלאל ז"ל
 קרן מלגות ע"ש מרתין גהל
 קרן נכי צה"ל
 ארגון נכי צה"ל- מחוז באר שבע והנגב
 ארגון נכי צה"ל- מחוז י-ם
 ארגון נכי צה"ל- מחוז שפלה
 ארגון נכי צה"ל- מחוז ת"א והשפלה
 אתר לימודים בישראל
 מלגת EMPACT
 קרן חו"ל-מכון צרפת
 קרן קלרה ודני קליין למלגות
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/10/2012