הפיקוח על הוראת הערבית education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכניות הלימודים להוראה הערבית בחטיבת ביניים ובחטיבה עליונה למגזר היהודי
 

מסמך זה של תכנית הלימודים מהווה את תכנית ההלימה המתאימה בין תכני הלימוד לבין מסגרת שעות הלימוד של תחום הדעת.

 

בעוד שבשנת לימודים רגילה ישנם כ- 22 שבועות לימוד, מסמך ההלימה מניח כי בשנת לימודים מתקיימת למידה בפועל במשך 21 שבועות וזאת לאחר התחשבות בימי טיולים, אירועים ופעילויות חינוכיות. בנוסף, תכנית ההלימה לוקחת בחשבון את החשיבות לפנות זמן ומרחב במהלך ההוראה לתהליכי למידה משמעותיים המבוססים גם על פעילות הבנייתית, למידת עמיתים ושיח דיאלוגי בין מורים ותלמידים.

 

בנוסף לכך נערכה בתכנית זו הבחנה בין בסיס הידע והמיומנויות שיוערך בהערכה חיצונית לבין התכנים והמיומנויות להרחבה ולהעמקה שיוערכו בהערכה פנימית בית-ספרית ומסומנים בצבע ירוק. בנוסף - החומרים שצומצמו במסגרת ההלימה לשעות ההוראה, יסומנו בצבע ורוד.

 

תכנית לימודים עולם הערבים והאסלאם מעודכנת החל משנה"ל תשע"ה

מעודכנת לשנה"ל תשע"ט

 

על התוכנית

 

כיתה ז

 

כיתה ח

 

כיתה ט

 

כיתה י

 

כיתות יא-יב

 

 

קישורים לאתרי אינטרנט מומלצים

 

תכנית לימודים בעולם הערבים והאסלאם לתלמידי החטיבה העליונה , החל משנת תשע"ה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/09/2019