education - חינוך מדעי חקלאות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
 הודעות מפמ"ר
 
 
 • אתר מורי מדעי החקלאות עלה לאוויר!! באתר הועלו חומרי הוראה . אתם מוזמנים להיתרם ולתרום. הצטרפו למורים!! הירשמו לאתר המורים וקחו חלק  בעשייה!!  
 • אנו נמצאים לפני הישורת האחרונה של אשור תוכנית הלימודים החדשה. משוב המורים לתוכנית חשוב מאד! אנו מבקשים להיכנס לטבלה המצורפת  ולהשמיע קולכם! יש לשלוח את ההערות  לא יאוחר מה- 15.4 למדריך ז'אן אטלי עם עותק למפמר מר אבי אלקיים.
 • גם השנה נקיים השתלמות שנתית  למורי מדעי החקלאות. ההשתלמות תחל בחודש יולי בתאריכים 2-3/7!! במסגרתה יתקיימו עוד שני מפגשים במשך השנה. ההכרה בהשתלמות תהיה בשנת תשע""ט .
 • שימו לב! מבחני הרפורמה של שנת תשע"ז בתחום תזונה, צומח ובעלי חיים מפורסמים באתר.
 • שימו לב! הרישום לכל ההשתלמויות, חייב להיעשות באתר פסגה חולון עוד לפני תחילת ההשתלמות.
 • פורסם קול קורא להשתתפות בתוכנית לפיתוח עתודת מנהיגות מורים במדעי החקלאות.
 • מבחן הבגרות במדעי החקלאות,  יתקיים ב- 4.6.2018, כ"א בסיוון תשע"ח
 • נשלח דואר אלקטרוני לפתיחת שנת הלימודים. אנא כנסו ועדכנו! 
 • רשמו לפניכם!! כנס מורים ארצי ואירוע פתיחת מרכז המורים  במכון וולקאני
 • לרשותכם תוכנית הלימה לשנת תשע"ח שבה מפורטים כלל הנושאים המעודכנים המחייבים למבחן עיוני (60%) בתחום צומח ובתחום בעלי חיים, שיתקיים בתשע"ח. שימו לב! נושאי המבחן המחייבים כוללים את הנושאים הכתובים ללא צבע רקע וכן את אילו המסומנים בצבע רקע צהוב (העידכונים)
 • מורים חדשים שעדיין לא עדכנו פרטיהם, אנא פנו למדריך יואל אבני
 • פורסמה רשימה מעודכנת של כל ההשתלמויות ופרוט התאריכים לשנת הלימודים תשעח. ההשתלמויות מיועדות ל: מנהלי חוות, מורי מדעי החקלאות, מרכזי פינות חי  ולמורי החוות,  שריינו את ההשתלמויות ואת התאריכים. הרישום להשתלמויות יתבצע בספטמבר
 • פורסם חוזר מפמ"ר חקלאות לשנת תשע"ח
 • מורי מדעי החקלאות מוזמנים להירשם להשתלמות שנתית בהיקף של 30 שעות. ההשתלמות מוכרת לגמול באופק חדש ובעוז לתמורה. נושאי ההשתלמות תואמים את תכנית הלימודים החדשה.
 • ועדת המקצוע של  מדעי החקלאות מייעצת למזכירות הפדגוגית בהתוויית מדיניות הוראת המקצוע. פורסמו נהלי הוועדה
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/07/2018