education - חינוך מדעי חקלאות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
 הודעות מפמ"ר
 
 
 • כולכם מוזמנים לכנס מורי מדעי החקלאות שיערך במכון וולקני ביום רביעי ה 17.10.2018.  לרשותכם תכנית הכנס! הכנס הוא חלק ממפגשי ההשתלמות השנתית של מורי החקלאות. 
 • לרשותכם רשימת ההשתלמויות  לשנת 2019, המומלצות למורי החקלאות כולל רשום לקהילות מורים. מומלץ לכל מורה להשתתף בהשתלמות למען קדום מעמדו המקצועי!  
 • לרשותכם תוכנית הלימה לשנת תשע"ט שבה מפורטים כלל הנושאים המעודכנים המחייבים למבחן עיוני (60%) בתחום צומח ובתחום בעלי חיים, שיתקיים בשנת הלימודים תשעט. שימו לב! נושאי המבחן המחייבים כוללים את הנושאים הכתובים ללא צבע רקע .
 • מפמ"ר מדעי החקלאות וצוות הפיקוח, מאחלים לכולנו שנת לימודים יצירתית, פורייה ומוצלחת!
 • כנס מורים ארצי יתקיים ביום רביעי, ח' חשוון, 17.10 במכון וולקני. לו"ז מפורט יתפרסם בהמשך.
 • חוזר מפמ"ר מדעי חקלאות לשנת תשע"ט עלה לאוויר!
 • אתר מורי מדעי החקלאות עלה לאוויר!! באתר הועלו חומרי הוראה . אתם מוזמנים להיתרם ולתרום. הצטרפו למורים!! הירשמו לאתר המורים וקחו חלק  בעשייה!!  
 • אנו נמצאים לפני הישורת האחרונה של אשור תוכנית הלימודים החדשה. משוב המורים לתוכנית חשוב מאד! אנו מבקשים להיכנס לטבלה המצורפת  ולהשמיע קולכם! .
 • גם השנה מתקיימת  השתלמות שנתית  למורי מדעי החקלאות. ההשתלמות תחל בחודש יולי בתאריכים 2-3/7!! במסגרתה יתקיימו עוד שני מפגשים במשך השנה. ההכרה בהשתלמות תהיה בשנת תשע""ט .
 • שימו לב! מבחני הרפורמה של שנת תשע"ז בתחום תזונה, צומח ובעלי חיים מפורסמים באתר.
 • שימו לב! הרישום לכל ההשתלמויות, חייב להיעשות באתר פסגה חולון עוד לפני תחילת ההשתלמות.
 • פורסם קול קורא להשתתפות בתוכנית לפיתוח עתודת מנהיגות מורים במדעי החקלאות.
 • ועדת המקצוע של  מדעי החקלאות מייעצת למזכירות הפדגוגית בהתוויית מדיניות הוראת המקצוע. פורסמו נהלי הוועדה
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/10/2018