education - חינוך מדעי חקלאות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
 הודעות מפמ"ר
 
 
 •  אנא שלחו במייל, את ההצעות לאגרוטופ לאישורם של המדריכים, על גבי הטופס המצורף
 • השתלמות שנתית המיועדת למורי מדעי החקלאות בכלל ומורי תיכון תיפתח ביום רביעי ה- 1.11.17 בשעה שתיים במכון וולקני.
 • שימו לב! הרישום לכל ההשתלמויות, חייב להיעשות באתר פסגה חולון עוד לפני תחילת ההשתלמות.
 • פורסם קול קורא להשתתפות בתוכנית לפיתוח עתודת מנהיגות מורים במדעי החקלאות.
 • נפתחה ההרשמה למגוון ההשתלמויות המיועדות למורי מדעי החקלאות ופורסם לוז הראשון של מפגש מורי התיכון
 • מבחן הבגרות במדעי החקלאות,  יתקיים ב- 4.6.2018, כ"א בסיוון תשע"ח
 • נשלח דואר אלקטרוני לפתיחת שנת הלימודים. אנא כנסו ועדכנו! 
 • רשמו לפניכם!! כנס מורים ארצי ואירוע פתיחת מרכז המורים  במכון וולקאני יתקיים ב- 29.11.2017 , י"א כסלו תשע"ח בשעה שתיים. המורים למדעי החקלאות  בתיכונים, המורים בחוות ומנהלי החוות  מוזמנים!
 • לרשותכם תוכנית הלימה לשנת תשע"ח שבה מפורטים כלל הנושאים המעודכנים המחייבים למבחן עיוני (60%) בתחום צומח ובתחום בעלי חיים, שיתקיים בתשע"ח. שימו לב! נושאי המבחן המחייבים כוללים את הנושאים הכתובים ללא צבע רקע וכן את אילו המסומנים בצבע רקע צהוב (העידכונים)
 • מורים חדשים שעדיין לא עדכנו פרטיהם, אנא פנו למדריך יואל אבני
 • פורסמה רשימה מעודכנת של כל ההשתלמויות ופרוט התאריכים לשנת הלימודים תשעח. ההשתלמויות מיועדות ל: מנהלי חוות, מורי מדעי החקלאות, מרכזי פינות חי  ולמורי החוות,  שריינו את ההשתלמויות ואת התאריכים. הרישום להשתלמויות יתבצע בספטמבר
 • פורסם חוזר מפמ"ר חקלאות לשנת תשע"ח
 • מורי מדעי החקלאות מוזמנים להירשם להשתלמות שנתית בהיקף של 30 שעות. ההשתלמות מוכרת לגמול באופק חדש ובעוז לתמורה. נושאי ההשתלמות תואמים את תכנית הלימודים החדשה.
 • ועדת המקצוע של  מדעי החקלאות מייעצת למזכירות הפדגוגית בהתוויית מדיניות הוראת המקצוע. פורסמו נהלי הוועדה
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/02/2018