education - חינוך מדעי חקלאות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
הודעות מפמ"ר
 
 
 • נבחני משנה, הנבחנים במועד קיץ תשע"ז,  בתחום בעלי חיים (04601) או תחום צומח (04605), יבחנו לפי הנושאים של תכנית הלימודים הישנה ולא לפי תכנית ההלימה של הנבחנים האינטרנטיים.
 • יש לדווח על שני מרכיבי ההערכה החלופית (מעקב ועבודת חקר) על גבי טופס 9588. מצורפות ההנחיות למילוי הציונים בטופס.
 • כנס מורים ארצי, שיתקיים ביום רביעי ה- 22.2.2017 , מהווה הזדמנות למפגש פורה. השתתפותכם חשובה!

 • יום עיון בנושא: "אובדן מזון" יתקיים במכון וולקני ב- 2.2 . כל המורים ובמיוחד מורי החוות החקלאיות ומורי "מדעי התזונה", מוזמנים להירשם.

 • מועד בחינת הבגרות ב"מדעי החקלאות" הוקדם! המבחן יתקיים ביום שני ה - 8.5.2017

 • כנס ילדי חוות בנושא "בעיית אובדן המזון העולמי" ולמידת חקר יתקיים ב- 9.5.2017 בבית ספר עיינות. יום עיון בנושא זה יתקיים ב - 2.2. במכון וולקני.

 • עדיין ניתן להירשם להשתלמות בנושא "חקלאות מדייקת" - החקלאות של המאה העשרים ואחת.

 • ימים אחרונים לרשום להשתלמות בנושא: פדגוגיה בעידן החדש - טיפוח והשבחה של בעלי חיים.

 • אתם מוזמנים להירשם להשתלמות  מקוונת של למידה בדרך החקר בנושא חקר ציפורים. הרישום עד אמצע ינואר.

 • השתלמות מרוכזת למורי ולרכזי "מדעי החקלאות" התקיימה בשלומי בתאריכים 8.1-10.1.2017.

 • נפתחה תחרות ארצית מטעם המנהל למחקר חקלאי בנושא טכנולוגיות ידידותיות לסביבה בהדברת מזיקים.

 • הועלו לאתר מחוונים לבצוע הערכה חלופית

 • הועלו לאתר מיומנויות נדרשות עבור בחינת המעקב בצומח ובבעלי חיים

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/03/2017