education - חינוך מדעי חקלאות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
הודעות מפמ"ר
 
 
  • פורסמה רשימת כלל ההשתלמויות המיועדות למורי מדעי החקלאות ולמורי החוות, לשנת הלימודים תשעח. שריינו את ההשתלמויות ואת התאריכים. הרישום להשתלמויות יתבצע בספטמבר.
  • מורי מדעי החקלאות מוזמנים להירשם להשתלמות שנתית בהיקף של 30 שעות. ההשתלמות מוכרת לגמול באופק חדש ובעוז לתמורה. נושאי ההשתלמות תואמים את תכנית הלימודים החדשה.
  • נבחני משנה, הנבחנים במועד קיץ תשעז, בתחום בעלי חיים (04601) או
  • תחום צומח (04605), יבחנו לפי הנושאים של תכנית הלימודים הישנה ולא לפי תכנית ההלימה של הנבחנים האינטרנטיים.
  • יש לדווח על שני מרכיבי ההערכה החלופית (מעקב ועבודת חקר) על גבי טופס 9588. מצורפות ההנחיות למילוי הציונים בטופס.
  • מועד בחינת הבגרות במדעי החקלאות הוקדם! המבחן יתקיים ביום שני ה - 8.5.2017.

  • הועלו לאתר מחוונים לבצוע הערכה חלופית

  • הועלו לאתר מיומנויות נדרשות עבור בחינת המעקב בצומח ובבעלי חיים

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/06/2017