education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
שנת הלימודים תש"פ
הודעה משולחן המפמ"ר
 

אז מה נשאר לנו מבית ספר?
אילו זיכרונות נותרו לנו בראש, בלב, בחיים?

אילו מקצועות אהבנו, המשכנו ללמוד, עזרו לנו בהמשך?

מה היה באמת משמעותי עבורנו כשהיינו בבית ספר? ולמה אנחנו זוכרים את המורה הזה או את השיעור ההוא עד היום?

שאלות פשוטות שדורשות מאתנו חשיבה מחדש.
אתם כמנהלים דואגים שתלמידיכם בוחרים ככל האפשר במקצועות שהם באמת רוצים ושיישארו משמעותיים עבורם.
הוראת צרפתית היא חדשנית חווייתית, מעניינת , מסקרנת, מאתגרת, הנותן לתלמידים ביטחון עצמי וגאווה עצמית. למידת שפות ככלל ולמידת צרפתית בפרט עונה על הגדרות אילו.

  למידת צרפתית מקנה כישורי חיים, בזכות אסטרטגיות למידה המקשרות בין הלומד לבין המקצוע צרפתית.
השנה, שמונה תלמידים נסעו ל Summer school בדרום צרפת (פרס של הערב צרפתית וחידון על תרבות צרפת) ואני בטוחה שהחיבור נעשה לעד.
בספטמבר, אנו נציג בפני מורים מכל רחבי אירופה, את הפרויקט שלנו של " אקול-נט " בית ספר וירטואלי שמכין את התלמידים לבגרות .
כפי שכמה מכם כבר יודעים, אנו נותנים הזדמנות אמתית לתלמידים לחוות חוויית למידה דרך השפה הצרפתית בזכות שיטות לימוד, תחרויות ועוד.

אני רוצה לאחל לכולכם שנה של עשייה, פורייה, שנה של הקשבה ובעיקר מלאת אור.

 

 

חוזר מפמ"ר 2019-2020

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/09/2019