education - חינוך הפיקוח על החינוך הגופני

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
מה חדש?
 
 

מה חדש?

 • מצ"ב קישור לחוזר מנכ"ל: מסגרות התחרות הספורטיבית, האירועים הארציים והבין־לאומיים ומועדי האליפויות בשנת הלימודים התש"ף
 • מצ"ב קישור לחוזר מנכ"ל: אירוע ספורט: "אתנה הולכות רחוק"
 • כבכל שנה מפורסם חוזר מפמ"ר לשנה"ל הקרובה, מצ"ב חוזר המפמ"ר לשנת הלימודים תש"פ

 

המרכזייה של משרד החינוך שודרגה ומספרי הטלפון של הפיקוח הארצי על החינוך הגופני הוחלפו.

להלן המספרים החדשים:

 1. גיא דגן המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני - 073-3936654
 2. עפר שמעוני, מנהל המחלקה לפיקוח על החנ"ג 073-3936649
 3. ענת פילצר מנהלת הלשכה 073-3936652
 4. ניב וינטרוב 073-3936653
 5. פקס הלשכה 073-3936225
 6. פקס עפר שמעוני 073-3936222
 • במהלך שנת הלימודים תשע"ט שודרו משדרים מקוונים
  למורים לחינוך גופני ולתלמידים לשם העמקת הידע ולהגברת הפעילות הגופנית.
  מצ"ב קישורים לשידורים השונים:  טוב מכל הלב - להגברת פעילות גופנית ובריאות הלב  - משדר למורים
  https://youtu.be/wk-N7fpDJsk

 • טוב על הלב לשמירה על אורח חיים פעיל ובריא - לתלמידי ה'-ח'
  https://youtu.be/L-Q0lL1k-CM

 

 • רצ"ב מצגת יוזמות המכילה מאגר יוזמות להגברת הפעילות הגופנית בבתי הספר במחוזות השונים 
 • במסגרת מקצוע מוגבר לבגרות בחינוך גופני  5 יח"ל הוכנסו שינויים בתכנית הלימודים בפרק "מבוא לתולדות החינוך הגופני והספורט" לתלמידי כיתה י' לשנת הלימודים תש"פ מצורף קובץ השינויים

 

           אנו מאחלים לכם חופשה נעימה ובטוחה.

 

 

 • הבטחת שלום התלמידים ובטיחותם בשיעורי החינוך הגופני במערכת החינוך מאי 2019  - הוראה זו עוסקת בדרכים להבטחת שלומם ובטיחותם של תלמידי בתי הספר בשיעורי החינוך הגופני.
  הוראה זו מחליפה את הוראה מס' 147 שפורסמה בחוזר עט/2 . בהוראה זו נוספו ההנחיות הללו: החובה החלה על מורי החינוך הגופני לעבור רענון של קורסי עזרה ראשונה, מרחקי הריצה העממית המאושרים במירוצים עירוניים, מחוזיים וארציים. וכן, השימוש בגלגליות בשיעורי חינוך גופני.

 

 

 

 • מצורף בזאת אגרת המנכ"ל שנשלחה לכלל המורים לחינוך גופני במהלך חודש פברואר 2019

 

 • בטקס פרס החינוך הגופני, הנערך אחת לשלוש שנים, בו מוענקים פרסים ומורים ולבתי הספר המצטיינים בהוראת חינוך גופני הושק סרטון ובו מקצת מפעילות החינוך הגופני במערכת החינוך. קישור לצפיה בסרטון

 

 • מצורפת החוברת פכ"ל (פעילות כושר גופני לחיים) שיצאה לאחרונה לאור

 

 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/09/2019