education - חינוך לימודי היסטוריה בחינוך הכללי
 
   
 
 
 
 
 
 
דבר המפמ"ר
לקהל המורים
 

למורינו העמלים על הגשת התלמידים לבגרות תוך עידוד התלמידים לאהבת היסטוריה

יוני הגיע ועמו – בחינות הבגרות בהיסטוריה. הימים הבאים יוקדשו מן הסתם להכנות אחרונות, הסבר אחרון, ליטוף נוסף של הילדים, ובדיקת מתכונות מועדי ב', ג', ד' והמועד המיוחד (נו, טוףףף – אמא שלו ביקשה...).

הילדים יביעו קרוב לוודאי חששות, אי נחת על המאמץ הנדרש מהם ("אנחנו ילדים ומגיע לנו לבלות עכשיו ולא ללמוד לבחינות"), וישמיעו את הסיסמאות הרגילות – 'ממילא שוכחים הכל למחרת הבחינה!'

כאן המקום לנפץ את המיתוס המקובל. מעצם היותנו אנושיים, אנו נדונים לשכוח חלק גדול מהחוויות העוברות עלינו. איננו זוכרים את פרטי הפרטים של ספר נפלא ומרתק שקראנו, איננו יכולים לשחזר באופן מושלם את עלילתו של סרט מדהים בו צפינו, איננו יכולים לחזור ולתאר בפרוטרוט את כל העובדות שהעלינו על הכתב בעבודת מחקר מעמיקה עליה עבדנו שבועות, חודשים ואף שנים. ובכל זאת, תהליכי למידה אלה בנו את ידע העולם שלנו. הם אפשרו לנו להרחיב אופקים, סייעו לנו לגבש עמדות בסוגיות שונות, והקלו עלינו לבחור בתחומים בהם נרצה להמשיך ולהעמיק.

 

אכן, רוב רובם של תלמידינו לא יזכרו מן הסתם בדיוק באיזה שנה נפגש הרצל עם הקיזר הגרמני, או מתי בדיוק פוצץ מלון המלך דוד. אך הם יידעו שהיה אי שם בהיסטוריה אדם מיוחד בשם הרצל, אשר חלם על מדינה יהודית, וגם התחיל את התהליך שהוביל בסופו של דבר להקמתה. הם גם יידעו שהיו מחתרות, שחלקו זו על דרכה של זו, אך אוחדו בסופו של דבר לצה"ל.

הם יזכרו את שיעורי ההיסטוריה שלהם או כחוויה מעניינת של גילוי עולם והתלבטות משותפת, עם מורה המקים לתחיה את האירועים ומקנה להם משמעות, או כהתנסות משעממת של הכתבת פרטי מידע בלתי סופיים, המנותקים זה מזה ומעולמם שלהם.

היכולת לבנות שיעורים מרתקים היא בידינו. המורים הטובים הם מתווכים טובים. מורים כאלה יודעים להתאים את המידע לתלמידיהם. להדגיש את החשוב לבניית זהותם ועולם הידע שלהם, לתבל את הדברים בהמחשות מרתקות, ולהקנות להם חווית למידה ממשית.

בחינת הבגרות אינה חזות הכל, היא דרך אחת לסכם את ההוראה והלמידה. אך אין להתעלם גם מכך שלסיכום זה נלווה הרושם הכללי שייחרט בליבם של התלמידים – חוויה מעשירה או חוויה מצמיתה. האם במהלך השיעורים 'גילינו עולם'? האם למדנו לשאול לשאלות ולגלות נקודות מבט חדשות? האם התרגשנו ממידע חדש?

ניתן וחשוב לשלב בין שני הדברים – הבגרות והלמידה המשמעותית, ורבים רבים המורים המשכילים להקנות לתלמידינו חווית למידה מעשירה גם כאשר בסוף הדרך מצויה הבחינה המסכמת – בחינת הבגרות.

 

תודה למורים הרבים הללו, ובהצלחה לכם ולתלמידיכם.
ד"ר אורנה כץ אתר
מפמ"ר היסטוריה

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/12/2015    

עדכוני rss