education - חינוך לימודי היסטוריה בחינוך הכללי
 
   
 
 
 
 
 
 
לוח הודעות
 
 

 

תאריך

 

 

מה חדש?

 
 
 


9.12.2014


מורי ההיסטוריה מוזמנים למפגש בנושא הערכה חלופית עם הילי שמיר, מדריכת חינוך מיוחד ולקויי למידה בהיסטוריה ב-4 בינואר. לפרטים ורישום מוקדם: 

 

 


7.12.2014


נפתחה ההשתלמות להוראה בדרך החקר בהיסטוריה. לרישום:

 

 
 
 
 


12.6.2014


ימים מרוכזים וימי עיון למורי היסטוריה:
24 ביוני - חיפה; אילת
25 ביוני - רעננה
26 ביוני - בית התפוצות, תל אביב
29ביוני - אשדוד
30 ביוני - רעננה

 

להרשמה יש לפנות למדריכי היסטוריה או דרך קבוצת הפייסבוק של המורים להיסטוריה
מהרו! מספר המקומות מוגבל

 

 


19.12.2013


 בית חנה סנש

 

 
 

 

10.11.2013

 

השתלמויות אגף שח"ר עם זהבה להבי תפתחנה השבוע:

  • פסג"ה רמת גן - 11.11: 16:15
  • פסג"ה לוד - 13.11: 16:00
  • ירושלים - 14.11.13

מהרו להירשם

 

 

 

11.9.2013

 

לקהל המורים להיסטוריה - תובנות ולקחים מבדיקת בחינות הבגרות מועד קיץ תשע"ג - חלק א', חלק ב'

 

 

 

18.8.2013

 

לרשות המורים להיסטוריה עומדות שתי קבוצות פייסבוק מקצועיות סגורות – למורי חטיבות הביניים ולמורי החטיבות העליונות. בקבוצות מתנהלים דיונים מקצועיים, מועלים חומרי למידה, מתקיימת למידת עמיתים ומתפרסמים עיכונים שונים.
 
להצטרפות יש לפנות למפמ"ר – ד"ר אורנה כץ אתר

יש לציין שם מלא, שם בית הספר, שם המדריך או המדריכה.
 

 
 

 

11.6.2013

 

בחינת הבגרות חלק א' שנערכה אתמול תאמה באופן מלא את ההנחיות שניתנו למורים במסמך מנחה שפורסם באתר כבר ביוני 2012, וכן בהשתלמויות המורים במהלך השנה.

 

למטה הגיעו בקשות הבהרה בגין שאלות 3,4 ב. שאלות אלה נבנו במלואן בהתאמה להנחיות אלה. מפניות שהגיעו למטה עולה כי מורים רבים הניחו שהשאלות מכוונות לדרישות גבוהות יותר ממה שנדרש בפועל. כלומר- מורים ביקשו לבדוק האומנם התשובה נכונה(והיא אכן הייתה כזו). יתרה מכך במספר מקרים טענו המורים כי הם עצמם חלוקים בתשובותיהם, ולא בכדי – לאותה שאלה אפשריות כמה וכמה תשובות ועל כן אין במחלוקת זו משום רע.

 

בכל מקרה, נראה כי המורים והתלמידים דואגים על לא מאומה. מאחר ואנו עוסקים בתחום ידע הומניסטי, מספר התשובות שתתקבלנה רב מאוד.

 

 
 

 

12.5.2013

 

לרשות המורים בכיתות ט' המלמדים את נושא היציאה המחומות - שיעור המשלב פדגוגיה דיגיטאלית, בנושא שכונת הבוכרים - פרי שיתוף פעולה בין משרד החינוך ומט"ח

 

 
 

 

17.3.2013

 

חוברות ההכנה לקראת בחינות הבגרות בהיסטוריה (המכונות מיקודיות) המופצות על ידי חברות מסחריות שונות, לא עברו תהליך אישור מטעם משרד החינוך, ולפיכך אסור להמליץ בפני התלמידים על רכישתן. יתרה מכך – תשובות שגויות בבחינות הבגרות המבוססות על המיקודיות תפסלנה לאלתר.
על מורי ההיסטוריה להימנע מכניסה לכיתות עם חוברות אלה, שכן יש בפעולה זו משום המלצה, גם אם סמויה, לשימוש במיקודיות.

 

 

 

27.1.2013

 

מורים המלמדים את חלק ב', וטרם עברו ל'בונים מדינה' מתבקשים לעשות זאת אתמול!

 

 
 

 

24.10.2012

 

נפתחו שתי קבוצות פייסבוק סגורות למורים להיסטוריה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה.

להרשמה לקבוצת הפייסבוק של מורי חטיבות הביניים אנא פנו ליפעת אורבוך ברגר

להרשמה לקבוצת הפייסבוק של מורי החטיבות העליונות אנא פנו לד"ר יעל אוהד קרני


 

 
 
    
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/03/2015    

עדכוני rss