education - חינוך לימודי היסטוריה בחינוך הכללי
 
   
 
 
 
 
 
 
לוח הודעות
 

 

 

תאריך

 

 

מה חדש?

29.6.2018

ביטול בחינות "עולם ישן" ביחידות החובה

נבחנים אקסטרניים ונבחני משנה המבקשים להשלים את ההיבחנות בהיסטוריה ייבחנו על פי הנוהל הבא:

שאלון ישן 022115  יוחלף על ידי שאלון 022282 (30%)

שאלון ישן 022116 יוחלף על ידי שאלון 022281 (70%)

תחולת השינוי- מועדי תשע"ט (חורף ואילך)

 

31.04.2018

לתשומת לב הנבחנים אקסטרניים ונבחני המשנה:

כפי שהודענו ביולי 2017, הנושא ההיסטוריוגרפי בתשע"ח הוא מלחמת עולם הראשונה וגיבוש גבולות המזרח התיכון. המאמרים סרוקים עבורכם באתר המפמ"ר.

 

1.9.2017

יש לנו משהו ממש טוב עבורכם!

הילדים אהבו את זה, המורים אהבו את זה, אנחנו אהבנו את זה, מעריכי בחינות אהבו את זה. אז למה לא לשתף עוד מורים ותלמידים?!

לאור ההצלחה בקיץ תשע"ז - אנו מתרחבים וקוראים לכם, המורים הוותיקים (שכבר הגישו כך בקיץ האחרון) והחדשים ( ה'טריים' בתהליך), להצטרף אלינו:

הקול הקורא למורים להיסטוריה הרוצים לבחון את תלמידיהם בבחינת הבגרות המתוקשבת, עתירת המדיה!

כל ההנחיות בקובץ המצורף. מהרו והרשמו:

 

 

 

 

30.6.2017

 

 

 

 

אנו עומדים למנות ועדת מקצוע בהיסטוריה וזאת עד לתאריך 1 בספטמבר 2017. ועדת מקצוע מורכבת מחמישה עשר חברים, בהם עד 6 אנשי אקדמיה ועד 6 מנהלים ומורים. ככלל, מינוי לוועדה יהיה לתקופה של שנתיים (בכפוף לנוהל מינוי הוועדה).

מנהלים, מורים או אנשי אקדמיה הסבורים שהם מתאימים ומעוניינים להציע את מועמדותם מוזמנים לפנות לדוא"ל ornatar@gmail.com

בצירוף קורות חיים, שני ממליצים ונימוק בדבר תרומתם הפוטנציאלית לוועדת המקצוע עד לתאריך 20 ביולי 2017.

אין בכתוב התחייבות לקבל מי מן הפונים או חובה לנמק את קבלת המועמד או דחייתו (הפנייה היא לנשים וגברים כאחד).

ניתן לעיין בנהלים למינוי ופעולת ועדת מקצוע או ועדות מקצוע לתוכניות לימודים (נוהל מתאריך 1.6.16) באתר המשרד.

 

 

 

 


28.8.2016


החל הרישום להיבחנות בבחינת בגרות מתוקשבת בהיסטוריה.

לפרטים ורישום

 

 
 


11.1.2016


לשימושכם:

מקבץ פעילויות חזרה לקראת בחינת הבגרות. ההצעות והתכנים הינם באחריות המורים היוצרים.

הינכם מוזמנים לעשות בהם שימוש ובלבד שתקפידו על ציון שמו של המורה היוצר/ת.

נשמח לקבל הצעות נוספות.

 

בהצלחה לכולנו. http://hanilma707.wix.com/hazara1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17.3.2013

 

חוברות ההכנה לקראת בחינות הבגרות בהיסטוריה (המכונות מיקודיות) המופצות על ידי חברות מסחריות שונות, לא עברו תהליך אישור מטעם משרד החינוך, ולפיכך אסור להמליץ בפני התלמידים על רכישתן. יתרה מכך – תשובות שגויות בבחינות הבגרות המבוססות על המיקודיות תפסלנה לאלתר.
על מורי ההיסטוריה להימנע מכניסה לכיתות עם חוברות אלה, שכן יש בפעולה זו משום המלצה, גם אם סמויה, לשימוש במיקודיות.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/09/2018    

עדכוני rss