education - חינוך הפיקוח על הוראת העברית

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
לוח הודעות
 

תאריך

מה חדש?

 

 

 
 

 

25.12.16

 

שאלון 011107, 210 - טבלת התאמות (בחירה) לנבחנים בשאלון חורף תשע"ז

 

שאלון 11284 - טבלת התאמות (בחירה) לנבחנים בשאלון עברית לעולים חדשים, חורף תשע"ז

 

10.11.16

 

על פי חוזר המנכ"לית בנוגע למועדי ההיבחנות, אפשר לגשת לשאלוני הבגרות בעברית, על פי הרפורמה ללמידה משמעותית (השאלונים הכלליים: 11281, 11282, 11271 והשאלון לעולים חדשים 11284)  כבר במועד חורף בכיתה י"א.
שימו לב: שליטה במיומנויות האורייניות מצריכה תרגול רב על פני זמן ממושך. אי לכך ההיבחנות במועד חורף י"א אינה מומלצת. בית ספר המבקש להגיש את תלמידיו במועד זה מתבקש ליידע את המדריכה הבית ספרית.

10.11.16

 

מפרט התכנים המופיע בחוזר המפמ"ר תשע"ז תקף לכל מועדי תשע"ז: חורף, קיץ וחצב-ברק. הכתוב בחוזר זה מבטל כל מידע סותר שהופיע בחוזרים הקודמים

 

10.11.16

 

מערך ההדרכה הארצי, הפיקוח על הוראת העברית לחינוך העל יסודי - תשע"ז

 

10.11.16

 

יחידת הוראה בנושא צו פיוס

 

08.11.16


פריסת השתלמויות בהוראת עברית: הבנה, הבעה ולשון, לחינוך העל־יסודי שנה"ל תשע"ז

07.11.16


חוזר מפמ"ר תשע"ז עולים חדשים

24.8.16


חוזר מפמ"ר תשע"ז לחטיבות עליונות

18.8.16


חוזר מפמ"ר תשע"ז לחטיבות הביניים

30.6.16


טופסי בחינות הבגרות במועד קיץ תשע"ו

 

 

22.3.15


חוזר לבעלויות תשע"ה/2: תכנית היבחנות חדשה בבחינות הבגרות- חלוקת הגמולים


10.2.15

הצטרפו לקהילת מורי העברית בבתי הספר העל יסודיים. שאיפתנו היא כל מורי העברית בארץ יהיו חלק מהקהילה. קהילת המורים אשר תתנהל במייל תאפשר שיתוף בחומרי למידה ובקבלת עדכונים שוטפים מהפיקוח.

להלן תהליך ההרשמה:

  • לחצו על הקישור הבא:
    https://groups.google.com/forum/#!forum/eduivrit
  • לחצו על "הצטרף לקבוצה"
  • בתיבת הטקסט שתיפתח בחרו את האופן שבו יישלח אליכם הדואר האלקטרוני
  • לחצו על "הצטרף לקבוצה זו"

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/04/2017